Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Dagen för kyrkans ungdomsarbete firas för första gången 17 oktober

Publicerad 08.10.2021

Evangelisk-lutherska kyrkan har bedrivit professionellt ungdomsarbete i över 70 år. Idag arbetar över 1 100 ungdomsarbetsledare i kyrkan. De utgör ca sex procent av alla anställda i kyrkan. Nu får kyrkans ungdomsarbete en egen dag.

– Kyrkans ungdomsarbete behöver en egen dag, ungdomsarbete och de som jobbar med det förtjänar det, säger verksamhetsledaren Arja Lusa på fackförbundet kyrkans ungdomsarbete (Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry – Kyrkans ungdomsarbetares förbund rf).

Att man valt 17 oktober till dagen för kyrkans ungdomsarbete beror på att just den dagen för 72 år sedan (1949) inleddes den första kursen för ungdomsarbetsledare i Träskända. Dagen anses därför inleda det professionella ungdomsarbetet i kyrkan. Tidpunkten infaller under den riksomfattande ungdomsarbetsveckan vars tema är välbefinnande inom ungdomssektorn. I år infaller 17 oktober på en söndag då kyrkoårets tema är Jesu sändebud.

Unga behöver medvandrare

– Ungdomen är en känslig tid i en människas livscykel. Unga behöver medvandrare som lyssnar, förstår och uppmuntrar när de står inför de stora frågorna i livet. Såväl professionellt utbildade ungdomsarbetare i kyrkan som de frivilliga som församlingarna utbildar är just sådana medvandrare, och det verkar som om det finns ett allt större behov av det här arbetet, säger sakkunnig Sirpa Syrjä på Kyrkans enhet för fostran och familjefrågor.

Kyrkan har under det senaste året utvecklat sin chattverksamhet genom att gå med i mera omfattande chattnätverk. Till exempel har kyrkans medverkan i den finska chatten Sekaisin koordinerats av två ungdomsarbetsledare som också rekryterade nya personer för den överbelastade chattjouren.

Uppmuntran via sociala medier

– På dagen för kyrkans ungdomsarbete vill vi lyfta fram ungdomsarbetare, sakkunniga och personer verksamma inom ungdomsarbetet som känner starkt för sitt jobb. De är den här dagens hjältar, säger Anja Lusa.

Dagen firas i arbetets tecken i församlingar och organisationer. Genom utmaningen ”Beröm och tacka en ungdomsarbetare” kan var och en delta i ungdomsarbetsveckan och dagen för kyrkans ungdomsarbete. Målet är att möjligast många ungdomsarbetare och frivilliga inom ungdomssektorn skulle få beröm och tack för sitt viktiga arbete. Med hashtaggarna #ungdomsarbetsveckan och #nuorisotyönviikko kan du berömma och utmana andra att delta.

Riksomfattande ungdomsarbetsveckans program är öppet för alla

Torsdag 14 oktober klockan 14-15 ordnas ett webbinarium om etisk belastning inom ungdomsarbetet (på finska). Arrangörer är ungdomsarbetets takorganisation Allians i samarbete med Kyrkans enhet för fostran och familjefrågor och Kyrkans ungdomsarbetares förbund. Webbinariet är en del av programmet på den riksomfattande ungdomsarbetsveckan och hålls på finska. Man behöver inte anmäla sig till evenemanget utan följa med via en länk på ungdomsarbetsveckans finska programsida på Allians webbplats.

Söndag 17 oktober Dagen för kyrkans ungdomsarbete klockan 15.30
Man kan delta i webbevenmanget Saaga – kaikki alkaa jostain (ung. Saaga – allting har en början) genom att anmäla sig på webbplatsen www.kirkonnuorisotyo.fi.

Mera information:
Arja Lusa, verksamhetsledare, Kyrkans ungdomsarbetares förbund rf, arja.lusa@knt.fi, tfn 044 5958562, 
Tero Fleminch, ombud, Kyrkans ungdomsarbetares förbund rf, tero.fleminch@knt.fi, tfn 044 5958566, 
Sirpa Syrjä, sakkunnig, Kyrkostyrelsen sirpa.syrja@evl.fi, tfn 050 4132867
Rebecka Stråhlman, sakkunnig inom ungdomsarbete, rebecka.strahlman@evl.fi, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1558