Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Inbjudan till publikationstillfälle: Nya publikationsserien Biskopsbrev inleds med biskoparnas inlägg om Bibeln

Publicerad 06.10.2021

Publiceringstillfälle för inlägget Bibeln och kyrkan

Tidpunkt: onsdag 27.10.2021 klockan 15-17
Plats: Kyrkans hus, Södra kajen 8, Helsingfors

Bibeln är ett aktuellt verk som lämnat bestående spår i vår kultur. Människor läser den såväl till vardags som till fest, och för att förstå den behövs både tro och vetenskap. Det ligger ett stort ansvar i att tolka en helig skrift.

Det har gått nästan 50 år sedan biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland senast gjorde ett ställningstagande om Bibeln. Vid offentliggörandet av biskopsbrevet öppnar biskoparna nu en dialog om Bibelns betydelse i vårt samhälle.

Vid publiceringstillfället reflekterar man över hur en kristen ska tolka Bibeln. Hur har Bibeln kommit till, hur tolkar vi den, hur tänker vi kring den vetenskapliga bibeltolkningen och varför är det viktigt att läsa Bibeln?

Då inlägget Bibeln och kyrkan offentliggörs 27 oktober är det samtidigt en inledning på den nya publikationsserien Biskopsbrev. Det handlar om ett nytt sätt att väcka diskussion om viktiga frågor kring kyrkan och tron. Ärkebiskop Tapio Luoma berättar om målsättningen med biskopsbreven.

Preliminärt program (publikationstillfället sker på finska)

Biskopsbreven inbjuder till diskussion: ärkebiskop Tapio Luoma
Varför lönar det sig att gripa sig an Bibeln: biskop Matti Repo
Samtal om Bibeln och dess tolkning: Publiken inbjuds delta i diskussionen. I diskussionen deltar också historiker Teemu Keskisarja.                        

Tillfället leds av kommunikationsdirektor Eeva-Kaisa Heikura. Musikframträdande av kantorn i Espoonlahden seurakunta, barytonen Elja Puukko.

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkans stift: Ärkebiskopen i Åbo och Finland Tapio Luoma, biskopen i Lappo Simo Peura, biskopen i Tammerfors Matti Repo, biskopen i S:t Michel Seppo Häkkinen, biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen, biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo, biskopen i Uleåborg Jukka Keskitalo, biskopen i Esbo Kaisamari Hintikka, biskopen i Borgå Bo-Göran Åstrand, biskopen i Åbo Mari Leppänen.

Det går att följa tillfället antingen på plats eller via direktströmning. Länk till direktströmningen meddelas senare till de anmälda.

Vänligen anmäl ditt deltagande i publikationstillfället via den här blanketten senast onsdag 20.10. 

Kaffeservering

Mera information:
kommunikationschef Tuula Putkinen, Kyrkans kommunikation, Kyrkostyrelsen
tfn 046 922 0232 tuula.putkinen@evl.fi 

Uppdatering 13.10.2021 kl.10
Det preliminära programmet har uppdaterats bland annat med historiker Teemu Keskisarjas deltagande.