Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Kristnas identitet är mera än ”kristna värderingar”

Publicerad 03.08.2021

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade kyrkomötet i Åbo 3.8.2021. I öppningstalet talade han om hur människans identitet formas.

 – Vem är jag? Jag märker att den frågan dyker upp om och om igen, när livet för mig till nya platser och nya människor. Min jagbild lever i ständig förändring och försöker hela tiden preciseras då jag når nya livsskeden. Den som varit ett växande barn, en ung vuxen, en medelålders och har nått äldre dagar försöker fläta samman det hen upplevt och lärt sig till den helhetsbild de har av sig själva. Att bygga jaget är ett livslångt projekt, konstaterade ärkebiskop Luoma.

Ärkebiskopen menar att religion för många är en viktig beståndsdel i identiteten och har en betydande inverkan i många människors liv. Han betonade att dialogen mellan religioner och åskådningar är av största vikt.

– Att lära känna en annan religion och ett annorlunda tankesätt är inte att ge upp sin egen tro och att pruta på sitt sätt att tänka, utan det handlar tvärtemot om en möjlighet att fördjupa och stärka dem.

Luoma påminde om att möten mellan olikheter och dialog inte bara gäller relationer mellan religioner och åskådningar. De hör samman med människors möten på ett brett plan och hela samhällets funktionsduglighet.
– Vi rör oss på identitetspolitikens område.

I sitt tal dryftade ärkebiskopen vad den kristna identiteten består av. Han sa att kristen identitet ofta sammankopplas med så kallade kristna värderingar.
– Man talar väldigt obesvärat om dem, men mera sällan möter vi exakta beskrivningar av vad man menar med dem. Man fäster också uppmärksamhet vid att alla värderingar inte verkar vara desamma för alla kristna.

Han betonade att kristna ändå inte är kallade att i första hand predika ”kristna värderingar” eller åsikter som grundar sig på dem.

– Däremot är vi kallade att visa på evangeliets unika budskap om en Gud som älskar små, svaga och syndiga människor, och som vill frälsa hela världen.

– Den kristnas identitet är att hen tillhör Gud, sammanfattade ärkebiskopen budskapet i sitt tal.

Ärkebiskopens tal i sin helhet finns som bilaga till nyheten.

Kyrkomötets direktströmning och aktuella dokument hittar man via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank.  

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuula Putkinen, kommunikationschef, tfn 046 922 0232 
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503

Bilagor till nyheten