Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Domprost Matti Salomäki kandidat till biskop i Lappo stift

Publicerad 19.07.2021

Domprost Matti Salomäki har uppställts som kandidat i biskopsvalet i Lappo stift. Hans stödjare sände in stiftelseurkunderna för sin valmansförening till Lappo stifts domkapitel den 19 juli.

Salomäki, född 1968, har varit domprost, alltså kyrkoherde, i Lappo domkyrkoförsamling sedan år 2012. Åren 1994–2012 var han präst i Pielavesi församling, från år 2003 kyrkoherde. Salomäki har varit prästombud vid kyrkomötet sedan år 2016. Till utbildningen är han teologie magister. Han blev prästvigd år 1994.

Matti Salomäki är hittills den andra officiellt uppställda kandidaten i biskopsvalet i Lappo stift. Prosten Jukka Jämséns valmansförening lämnade in sina stiftelseurkunder till Lappo stifts domkapitel tidigare samma dag. Biskopsvalets kandidatuppställning inleddes den 17 juni och pågår till kl. 16 den 17 augusti. Ungefär 950 personer är röstberättigade i biskopsvalet. Av dem är hälften präster och hälften lekmannaelektorer. En grupp på minst 30 personer med rösträtt i biskopsvalet kan bilda en valmansförening, som sedan har rätt att ställa upp en kandidat.

Biskopsvalet förrättas tisdag 2 november 2021. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som fick flest röster. Valdagen för andra omgången är tisdag 23 november 2021. Den nya biskopen ska tillträda sitt ämbete 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till biskop i Lappo domkyrka söndag 6 februari.

Mera information: lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570

Lappo stifts biskopsvalssidor (på finska): https://www.lapuanhiippakunta.fi/paatoksenteko/rohkeasti-piispanvaali-2021/

Matti Salomäkis webbplats:

http://www.mattisalomaki.fi/