Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Årets ekumeniska gärning 2020 är mobilappen Domini Life

Publicerad 21.04.2021

Ekumeniska Rådet i Finlands ordförande ärkebiskop Tapio Luoma överräckte en utmärkelse på distans vid Rådets vårmöte 21.4.2021. Utmärkelsen gavs till utvecklarna av mobilappen Domini Life Mervi Viuhko och Kalle Virta. Viuhko är nätverkschef vid Mediamission Budbärarna och Virta är biträdande chef för Kansan Raamattuseura.

Domini Life är en mobilapp som samlar kristet medieinnehåll från många olika källor och på vars bönevägg användarna kan lämna egna förbönsämnen och be för andras böneämnen.

Modernt och innovativt ekumeniskt arbete

 I urvalskriterierna konstaterar Ekumeniska Rådets styrelse att mobilappen Domini Life är ett finländskt, innovativt digitalt verktyg för kristna aktörer och har särskilt under coronapandemin visat sig följa med sin tid. Det stöder en kristen livsstil och hjälper användarna att be på ett modernt sätt. Appen innehåller nya kreativa ekumeniska utgångspunkter och den förenar på sin bönevägg och i sitt nyhetsflöde olika kyrkor, kristna samfund och deras medlemmar.  

–  Domini Life visar på enheten i Kristus. Vi delar våra bekymmer och bär varandra genom bönen. Vi lämnar vår nöd till Kristus. Allt detta förenar oss med varandra. Det har varit en glädje att skapa och bygga en applikationsplattform som kan vara till nytta för församlingar och enskilda kristna, berättar Kalle Virta.

I sitt tack till Ekumeniska Rådet beskriver Mervi Viuhko bakgrunden till applikationen.
– Applikationen kallas Domini Life, Herrens liv, och är en sorts trosbekännelse som påminner oss om att vårt liv tillhör Herren. Mobilappens röda tråd är bön. I planeringsskedet tänkte vi på en ung kvinna mitt i livet som är intresserad av andlighet men inte deltar i någon församling eller har hittat någon lämplig verksamhet att ta del av. Jag drömde om en app som skulle hitta nya användare över kyrko- och samfundsgränser och vara trosstärkande.

Applikationens gränssnitt fungerar tills vidare på finska och engelska men kommer inom ett par veckor också att fungera på svenska.

Bakgrunden till ekumeniska gärningen

Genom utmärkelsen Ekumenisk gärning lyfter Ekumeniska Rådet i Finland fram ett ekumeniskt initiativ eller sådan verksamhet som stärker ekumeniska attityder och strävan efter Kristi kyrkas synliga enhet. Utmärkelsen kan beviljas något evenemang, projekt eller idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en församling eller flera församlingar tillsammans. Utmärkelsen kan ses som en erkänsla för nya idéer eller ekumenisk kontinuitet och uthållighet. Alla kan komma med förslag till Ekumeniska Rådets styrelse som besluter om saken. Utmärkelsen Ekumenisk gärning beviljades första gången 2011.

Mera information: Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, Ekumeniska Rådet i Finland, tfn 0401637798, mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi
Nätverkschef Mervi Viuhko, Mediamission Budbärarna, tfn 050 551 6180, mervi.viuhko@sansa.fi
www.ekumenia.fi
domini.life
Ett fotografi av Mervi Viuhko och Kalle Virta finns som bilaga. Fotograf: Leena Punkari