Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Agricola-vandring från Pernå till Åbo

Publicerad 15.04.2021

För tredje gången ordnas en Agricola-vandring i Finland. Rutten går från reformatorn och det finska skriftspråkets fader Agricolas födelseort Pernå till Åbo där han verkade som biskop.

Agricola-vandringen går längs den gamla medeltida Kungsvägen, från kyrka till kyrka då det med tanke på vägarna är möjligt.

Vandringen indelas i tretton ca 20-30 kilometers avsnitt. Pilgrimsvandringen fortsätter följande veckoslut och avslutas 19.9.2021 med en vesper som hålls i Åbo domkyrka.

En del av församlingarna längs rutten deltar i arrangemanget av Agricola-vandringen.

Under undantagsförhållanden genomförs vandringen i grupper om sex personer som håller säkerhetsavstånd. Församlingarna kan också genomföra en egen vandring. Målet med Agricola-vandringen är att erbjuda möjlighet till stillhet och till att bygga upp sitt andliga liv. Som stöd för vandringen kan man använda en serie med sju pilgrimsvandringskort som tar upp olika andliga teman med hjälp av bön och bibelställen. Bland annat lugn och frihet hör till temana.

Agricola-vandringarna påminner om betydelsen av läskunnighet: vilken betydelse möjligheten till litterär kultur på det egna modersmålet har. I alla länder är det ännu inte möjligt. Enligt färsk bibelöversättningsstatistik har Bibeln ännu inte översatts till ca hälften av världens språk. Och för de här språken är det också typiskt att de inte har ett eget skriftspråk.

Läskunnighet på sitt modersmål är en mänsklig rättighet. Ändå saknar hela 15 procent av jordens befolkning läskunnighet, av dem är tvåtredjedelar kvinnor.

Inom ramen för Bibelsällskapets projekt Läskunnighet bland kvinnor i Afrika lär sig 20 000 kvinnor läsa på sitt eget modersmål i fem olika länder i Afrika. Deltagarna i Agricola-vandringen kan om de vill donera en summa som motsvarar de kilometrar de går till läskunnighetsarbetet och till exempel uppmana bekanta att sponsorera vandringen.

Agricolavandringen fick sin början 2019 då sångaren Hannu Holma gick rutten för första gången. Holma leder också den gemensamma vandringen i år.

Läs mer om vandringen (på finska) 

Anmäl dig till vandringen

Bibelsällskapets kafferumsdiskussion om Agricolavandringen (video på finska)

Information om Bibelsällskapets verksamhet på svenska 

Mera information: Satu Toukkari, referensgruppskoordinator, satu.toukkari@piplia.fi, tfn 040 5228726 

Bildmaterial som anknyter till pilgrimsvandringen