Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan höjde profilen under coronatiden – medlemskapet fortfarande viktigt

Publicerad 17.12.2020

Kyrkans forskningscentral förutspår att antalet inträdda i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2020 kommer att öka jämfört med i fjol och att antalet utträden blir färre än under fjolåret. Prognosen är att det totala antalet medlemmar i kyrkan i likhet med fjolåret minskar lite, ungefär en procent. Medlemsantalet påverkas av antalet inträden, utträden, döpta, under 1-åringar och antalet döda under året.

Man uppskattar att antalet utträden ur kyrkan stannar strax under 49 000 då det i fjol var 56 000. Antalet dop uppskattas i år till ca 27 000. Under 2019 döptes ca 28 300 barn under 1 år. Antalet döda uppskattas till ungefär samma som i fjol, dvs. ca 44 000.

– Antalet som inträtt i kyrkan under året kommer troligen att bli över 18 000. Under det år vi nu avslutar har ovanligt många under 1-åringar blivit medlemmar i kyrkan; de som först har registrerats i befolkningsregistret och sedan blivit döpta. Det här beror på coronatiden då många föräldrar flyttade barnets dop till ett senare tillfälle på grund av restriktionerna för sammankomster. Av det stora antalet inträden jämfört med tidigare förklaras åtminstone 1 500 av framflyttade dop, uppskattar forskare Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral.

– Under coronatiden har betydelsen av kyrkans hjälparbete ökat märkbart. Antalet människor som deltagit i församlingarnas organisering av utdelningen av matkassar har fördubblats jämfört med tidigare år, och antalet jourhavande inom telefon- och nättjänsterna har närmare tredubblats, säger Salminen.

Statistiken för december 2020 är ännu på hälft. Under januari-november 2020 registrerades 17 187 inträden medan 33 399 personer avstod från medlemskap i kyrkan. Fram till slutet av november hade 23 444 barn döpts och antalet avlidna var 41 126. Enligt kyrkans medlemsdatasystem hade kyrkan 3 759 401 medlemmar i slutet av november 2020, dvs. 67,9 procent av befolkningen (jämförelse med Statistikcentralens befolkningsprognos).

Kyrkans forskningscentral uppskattar att antalet medlemmar i kyrkan kommer att vara ca 3 743 000 i början av 2021, då skulle andelen medlemmar i kyrkan motsvara 67,7 procent av befolkningen.

31.12.2019 var 68,6 procent av finländarna medlemmar i kyrkan. Då var antalet medlemmar 3 792 304. Kyrkan informerar om det fastställda antalet medlemmar för 2020 i början av februari nästa år (1.2.2021).

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 142 4896, veli-matti.salminen@evl.fiÖppna länk i ny flik

Kyrkans statistik: www.kirkontilastot.fi

Kyrkans fyrarårsberättelse 2016–2019 (publicerat 28.10.2020):

Kyrkans fyraårsberättelse: Finländarnas vardagsreligiositet hör samman med stillhet, natur och medmänsklig hjälp - evl.fi

Kyrkans fyraårsberättelse: Under 40-åringar betonar eget övervägande i engagemang i kyrkan - evl.fi