Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens operativa uppgifter inom arbetet bland utlandsfinländare flyttar till Finlands Sjömanskyrka

Publicerad 17.12.2020

Kyrkostyrelsen flyttar över de operativa uppgifter som gjorts vid enheten för arbetet bland utlandsfinländare till Finlands Sjömanskyrka rf. Det handlar om den operativa ledningen och koordineringen av uppgifterna ute i världen, likaså tillhörande påverkansarbete och kommunikation i Finland.

Överflyttningen sker stegvis fram till 2025 på så sätt att kyrkans så kallade turistarbete flyttar över till Sjömanskyrkan 1.6.2023 och resten av ansvaret från början av 2025.

Det finns en överlappning i den inhemska administrationen av och kommunikation om arbetet bland utlandsfinländare vid verksamheten i Kyrkostyrelsens enhet och Finlands Sjömanskyrka. Också i relationerna till lokala finländska församlingar utomlands finns överlappningar. Dessutom utgör kyrkans svagare medlemsutsikter en utmaning för kyrkans arbete bland utlandsfinländare. Den förnyelse som man nu beslutat om gör kommunikationen och påverkansarbetet mera effektivt, samtidigt som det för Kyrkostyrelsens del ger en inbesparing på närmare 50 procent i administrationen av arbetet bland utlandsfinländare fram till år 2025.

Kyrkostyrelsen ansvarar fortsättningsvis för de strategiska riktlinjerna

Kyrkostyrelsen ansvarar fortfarande för de strategiska riktlinjerna för arbetet i samarbete med Sjömanskyrkan. I praktiken betyder det att kyrkostyrelsens plenum var tredje år besluter om tyngdpunkterna för det arbete bland utlandsfinländarna som kyrkan finansierar. Tyngdpunkterna bereds i samarbete med sjömanskyrkan. Samtidigt definierar man verksamhetsområdena utomlands och de medel som behövs för dem, och det understöd som Finlands Sjömanskyrka beviljas på basen av avtalet.

Sjömanskyrkan besluter också i fortsättningen självständigt om sina nuvarande verksamhetsområdens arbete vid sjömanskyrkorna i Storbritannien, Beneluxländerna och Hamburg. Kyrkostyrelsens fortsätter att stöda den verksamheten.

Den mångfaldiga verksamheten och dess olika identiteter bevaras runt om i världen. De finländska församlingar som verkar i anslutning till systerkyrkor utomlands är också i fortsättningen systerkyrkornas församlingar som stöds, men inte leds, från Finland. De finländska församlingar som är registrerade föreningar i olika länder är fortsättningsvis självständiga aktörer som stöds, men inte leds, från Finland. Sjömanskyrkor förblir också i fortsättningen sjömanskyrkor.

Man har i ett par år förhandlat om ett intensivare samarbete. Kyrkostyrelsen och Finlands Sjömanskyrka godkände samarbetsavtalen vid sina respektive möten 15.12 och 16.12. Målet med förhandlingarna har varit att öka kännedomen om arbetet bland utlandsfinländarna och att effektivera arbetet i hemlandet genom att avlägsna onödiga överlappningar. I en ekonomiskt utmanande tid sparar man in relativt sett mer på administrationen av verksamheten än på kärnuppgiften ute i världen.

Verksamhetsidén för kyrkans arbete bland utlandsfinländare har varit att erbjuda ett skyddsnät ute i världen.  Sjömanskyrkans verksamhetsidé å sin sida är att möta människor utomlands. Verksamhetsidéerna berättar om en gemensam uppgift som är att på allt sätt betjäna de finländare som bor eller rör sig utomlands. Med det avtal som man nu har gjort strävar man efter att på bästa möjliga sätt trygga uppgiften att betjäna finländarna också i framtiden.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betjänar i dagsläget finländare som bor eller rör sig utomlands i ca 40 länder. Arbetet är nätverksbetonat. Finlands Sjömanskyrka är banbrytande inom arbetet bland finländare utomlands och en viktig aktör i nätverket för arbetet bland utlandsfinländare. Den ansvarar för utlandsarbetet bland annat i Storbritannien, Beneluxländerna och Norra Tyskland.

Mera information:
chefen för kyrkans arbete bland utlandsfinländare Mauri Vihko, mauri.vihko@evl.fi, tfn 040 688 1443
generalsekreteraren för Finlands Sjömanskyrka Hannu Suihkonen, hannu.suihkonen@merimieskirkko.fi, tfn 040 192 2778