Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans kommunikationspris går till Dialogpaus som utvecklar diskussionskulturen

Publicerad 16.12.2020

Kyrkostyrelsen har beviljat Kyrkans kommunikationspris 2019-2020 till stiftelsen Dialogpaus som strävar efter att med sin verksamhet ändra finländarnas samtalskultur så att den blir mera konstruktiv, minska polariseringen och öka människors delaktighet i samhället. Diskussionsmetoden Dialogpaus kan användas i olika grupper och organisationer alltid då man vill uppnå en djupare förståelse i ett ämne eller ett jämlikt möte mellan människor.

Ärkebiskop Tapio Luoma som överräckte priset konstaterar att stiftelsen Dialogpaus verksamhet verkligen ligger i linje med den kristna trons livsvärderingar.

– En överbyggande respektfull diskussion, där människor som tänker olika kan mötas och lyssna till varandra, och det är väldigt viktigt i dagsläget. Det är en stor glädje att se hur engagerat och energiskt stiftelsen Dialogpaus har gått in för att främja den här målsättningen. Vårt samhälle behöver kunskap i och platser för dialog, säger ärkebiskopen.

– Det här är en stor ära för den unga stiftelsen Dialogpaus och vi är tagna av erkännandet. Dialogpausdiskussionerna ordnas och styrs av väldigt olika aktörer. Jag vill samtidigt tacka alla dem och våra samarbetspartners. Vi kan tillsammans stärka förtroendet mellan människor, demokratin och samhällets återhämtningsförmåga. Med hjälp av Dialogpaus kan olika människor delta i en konstruktiv samhällelig diskussion och på så sätt bli sedda och hörda. Det är viktigt nu och med tanke på framtiden, konstaterar vd:n för stiftelsen Erätauko Laura Arikka.

Dialogpaus har använts och används redan av över 200 olika organisationer och aktörer. Redan har 55 000 personer deltagit i diskussioner. Också kyrkan, många församlingar och stift har hållit dialogpauser.

Stiftelsen grundades 2019 av fyra samhälleliga aktörer; Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Bakgrunden till stiftelsen ligger i det arbete som Sitra gjorde 2016-2019 för att utveckla och sprida metoden Dialogpaus.

Kyrkostyrelsen delar var annat år ut kommunikationspriset för ett förtjänstfullt sätt att föra fram det kristna budskapet, kristen kunskap eller livsvärden som är förenliga med den kristna tron. Priset delas inte ut till kyrkans anställda. Prissumman är 7 500 euro.

Mera information: tf kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, tfn 040 688 1421
Stiftelsen Dialogpaus - Dialogpaus