Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans mediestiftelse gav understöd till filmen Taivaslaulu och dokumentären Vaiettu todellisuus

Publicerad 10.12.2020

Kyrkans mediestiftelse beviljade vid höstens möte sammanlagt 101 000 euro i produktionsstöd till 17 olika programprojekt.

De största understöden gick till Matti Kinnunens film Taivaslaulu (ung. Himlasång) och Kirsi Mattilas dokumentär Vaiettu todellisuus (ung. Nertystad verklighet). Filmen Taivaslaulu fick 15 000 euro och Vaiettu todellisuus 10 000 euro.

Filmen Taivaslaulu baserar sig på en roman av Pauliina Rauhala. Filmen skildrar det unga laestadianska paret Vilja och Aleksis berättelse.

Dokumentären Vaiettu todellisuus skildrar den nigerianska pedagogie magistern Oge Enehs vilja att påverka det finländska samhället. Oge Eneh har bott i Finland i tiotals år och har upplevt ojämlikhet mellan kön, våld, skilsmässa och mött utmaningar som ensamförsörjare, även/och arbetsplatsmobbning. Oge tror på Gud, familjenära värderingar och hämtar sin kraft ur den finländska naturen.

Tv-dokumentären People we come across, som har regisserats av Mia Halme, och tv-dramaserien Medlaren, i regi av Ulla Heikkilä och Jan Forsström, beviljades också understöd.

Dokumentären People we come across beskriver läkaren Anu Kanteles vaccinforskning i Benin i Västafrika. Över 700 finländska turister reser dit för att semestra och frivilligt delta i vaccinforskningen. Medlemmarna i forskningsgruppen möter de fattiga invånarna i Benin tillsammans med turisterna och det väcker en stor lust att hjälpa. Filmen berättar om behovet och svårigheten att hjälpa, och att mötas trots ojämlika utgångspunkter

Dramaserien Medlaren berättar om en psykolog som medlar i tvistefrågor om barnavård och vårdnad mellan frånskilda och par som ligger i skilsmässa. Parallellt nagelfar han också sina föräldrars och sitt eget äktenskap.

Förteckning över samtliga stöd som Kyrkans mediestiftelse beviljade hösten 2020

Kyrkans mediestiftelse grundades år 2005. Stiftelsens uppgift är att stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på evangelisk-lutherska kyrkans värdegrund och distribution och framförande av produktionerna i nationella medier. Kyrkans mediestiftelse delar ut produktionsstöd två gånger i året.

Mera information:
Ombudet för kyrkans mediestiftelse, Juha Rajamäki, tfn 050 512 4772