Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Timo Sahi, Leena Huovinen och Wille Riekkinen fick pris för främjande av motion

Publicerad 10.12.2020

Vice ordförande för kyrkans delegation för motion och idrott Timo Sahi har fått specialpriset Församling i rörelse 2020.

I prismotiveringarna konstateras att Sahi hörde till dem som tog initiativ till delegationen. Han har fungerat som dess aktiva viceordförande och verkat för att delegationens målsättningar förverkligas på ett tacknämligt sätt. Sahi har bland annat varit med och utformat kyrkans tio teser om motion och idrott.

Specialpriset har utdelats en gång tidigare. Då gick det till Uleåborgsbiskopen Samuel Salmi som främjat motion bl.a. genom initierandet av Piispansauvakävelyt (ung. Biskopstavspromenader).

Biskop emeritus Wille Riekkinen och tävlingspräst Leena Huovinen har fått undervisnings- och kulturministeriets förtjänstkors inom motion och idrott.

Riekkinen var kyrkans delegations för motion och idrott 2008-2012 första ordförande. Han har varit aktiv i NMKY-rörelsen (KFUM Kristliga föreningen för unga män) såväl nationellt som internationellt. Vid hans visitationer i församlingarna ingick alltid motion som en naturlig del i programmet.

Leena Huovinen har fungerat som tävlingspräst sedan 2004. Hon är uppskattad av idrottarna och åtnjuter deras förtroende. Hon är medlem i Idrottsgalans prisjury och Veikkaus etiska råd.

Mera information:
Mikko Mäkelä, sakkunnig, mikko.makela@evl.fi, tfn 050 439 196.