Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Lutherska och ortodoxa kyrkan i Finland har fört lärosamtal i 30 år

Publicerad 09.12.2020

Evangelisk-lutherska i Finland har fört lärosamtal med Ortodoxa kyrkan i Finland i 30 år. Mötet den 10 december, som på grund av coronapandemin hålls på distans, är det femtonde där kyrkorna träffas för en officiell teologisk dialog.

På mötet diskuterar kyrkornas representanter Apostoliskt evangelium och niceansk tro och Gemensamt vittnesbörd i det finländska samhället. Ämnesområdena hör läromässigt ihop med frågan om att gemensamt kunna erkänna det kristna dopet och ett närmande mellan den lutherska och ortodoxa uppfattningen om frälsningsläran. En konkret kontaktyta för ett gemensamt vittnesbörd är vänförsamlingsrelationen mellan den finska Martinförsamlingen i Åbo och Ilomants ortodoxa församling. Relationen fick Ekumeniska rådets pris för årets ekumeniska gärning 2017.

Lärosamtalen började då Europa upplevde bytningstider

Lärosamtalen inleddes 1989 när Europa var i omvandling. Vid det första dialogmötet konstaterade ärkebiskop John Vikström i sitt öppningstal: ”Även om det är fråga om ett möte och ett samtal mellan två finländska folkkyrkor så är kyrkornas hela tradition med i samtalet. Vi representerar inte bara den finländska kristenheten utan samtidigt vårt eget läromässiga arv, österländsk och västerländsk tradition. Det är fråga om ett möte mellan österländsk och västerländsk tradition”.

Från och med 2010 har biskop Seppo Häkkinen fungerat som luthersk ordförande för lärosamtalen. Han framhåller betydelsen av kontakten: ”Ett gemensamt samtal kan stärka bägge kyrkors identitet men hjälper också kyrkorna att tillsammans tjäna det finländska samhället och människorna här, både fysiskt och andligt”.

Ekumeniska möten strävar alltid till att främja det gemensamma kristna vittnesbördet och dess tjänst på olika nivåer i kyrkans liv. Metropoliten Elia som leder den ortodoxa delegationen har framfört som extra önskan att samtalen skulle medföra något gott till lokalförsamlingarnas liv.

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig i ekumenik och teologi vid Kyrkostyrelsen, tomi.karttunen@evl.fi, tfn 050 594 1713