Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Repo: Självständighetsdagens och adventstidens innehåll är att minnas det förgångna och att sträcka sig mot framtiden

Publicerad 06.12.2020

I självständighetsdagens predikan i Helsingfors domkyrka 6.12.2020 påminde Tammerforsbiskopen Matti Repo om det hopp som ger kraft att nå en bättre, säkrare och rättvisare morgondag. Biskop Repo predikade i självständighetsdagens ekumeniska festgudstjänst som sändes i radio och tv.

”I år är vi tvungna att fira självständighetsdagen i mindre grupper och med mindre festligheter än vanligt. På många håll i Finland har sammankomsterna begränsats under hela advent. Det kanske förtar feststämningen något. Å andra sidan kan det hjälpa oss att fokusera på det som är viktigt. Ett litet virus påminner oss om att livet inte är helt kontrollerbart. Vi går ändå vidare med hopp om att alla problem kan övervinnas.”

I sin predikan erinrade sig biskop Repo att den skara som upplevde krigets fasor blivit allt mindre och vars upplevelser har blivit en central del av berättelsen om det självständiga Finland.

”De har gett en bakgrund till den förändring som gjorde att vårt land snabbt gick från att vara ett fattigt, hjälpbehövande land till ett högt industrialiserat land med hög levnadsstandard.”

Biskop Repo påminde om att det är mycket som är väl ställt i Finland men att det också finns mycket att förbättra.

”Vi har fredliga förhållanden, en stabil förvaltning, medborgerliga rättigheter, hög utbildning, hälso- och sjukvård och en lång förväntad livslängd. Finländarna är lyckliga och respekterar strukturer som håller ihop samhället.”

”Visst finns det saker att förbättra. Vi har arbetslöshet, bostadslöshet och utanförskap. Vi har mångfacetterade problem som går i arv över generationerna, drogberoende, våld och brottsspiraler. Det finns regioner i landet som förlorar sin livskraft och tillväxtcentra där befolkningen ökar, och båda har sina problem.”

Biskop Repo frågade också vilkendera frågan som är viktigare; hur har vi kommit hit eller hur går vi härifrån vidare.

”Om vi bara fokuserar på de brister som finns, kretsar tankarna kring besvikelser och vi letar efter skyldiga… Om vi däremot fokuserar på det goda som redan har uppnåtts händer något annat. Då börjar vi se möjligheter till något bättre och söka samarbetspartner för att skapa framtiden. Vi kan inte skapa det gemensamma livet genom att gräla, utan genom att bygga”, sade Repo.

”För att få en bättre morgondag i Finland och i världen måste vi samordna våra egna intressen med dem som tänker och handlar annorlunda. På så sätt kommer vi också att klara de prövningar som coronapandemin nu medför. Trots vi inte kan samlas, ta varandra i hand, kramas eller resa, kan vi ändå förstå att både livet och ansvaret är gemensamt. Det väsentliga är att leva i ömsesidigt förtroende.”, konstaterade biskop Repo.

”När vi upplever Guds nåd befrias vi från synden. Tron öppnar oss för förändring. Arrogansen förbyts i ödmjukhet. Anklagelserna blir till respekt. Konkurrensen ersätts med samarbete. Hoppet för framtiden stärks och vi börjar skapa en bättre morgondag i inbördes kärlek.”

Biskop Matti Repos predikan i sin helhet finns som bilaga.

Bilagor till nyheten