Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet ger utlåtande om scoutsamarbete och den reviderade kyrkolagen och kyrkoordningen

Publicerad 04.12.2020

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte samlas till årets sista session måndag 7.12 kl. 12 i Kuortane i Lappo stift.

På föredragningslistan finns bland annat biskopsmötets utlåtande till kyrkostyrelsens plenum om ett samarbetsavtal med scouterna. Finlands scouter uppdaterade sin grundstadga i november. Det nuvarande samarbetsavtalet är i kraft till slutet av 2020.

Biskopsmötet ger på kyrkostyrelsens begäran ett utlåtande om den reviderade kyrkolagen och kyrkoordningen.

I maj 2018 beslöt kyrkomötet att revidera kyrkolagen och kyrkoordningen. Målet med revideringen var en kyrklig lagstiftning som till sin struktur är mera konsekvent och tydlig än den nuvarande. Den nya kyrkolagen ersätter den 1.1.1994 i bruk tagna kyrkolagen.

Förslaget till ny kyrkolag fördes 2019 till riksdagens behandling. Eftersom riksdagens grundlagsutskott i sitt utlåtande fäste uppmärksamhet vid flera punkter i kyrkolagförslaget beslöt riksdagens förvaltningsutskott 1.4.2020 avbryta behandlingen av kyrkolagen.

I det förslag som nu behandlas har man strävat till att beakta de behov av ändringar som lyftes fram under riksdagens behandling. I det nya kyrkolagförslaget föreslås ingå bara sådana bestämmelser som gäller kyrkans författning och förvaltning. De bestämmelser som gäller kyrkans bekännelse och lära föreslås flytta till kyrkoordningen.

Biskopsmötet behandlar på mötet också bland annat promemorior från de utvecklingssamtal som förts med kyrkans missionsorganisationer.

Evangelisk-lutherska kyrkan har ingått grundavtal med sju missionsorganisationer; Missionsföreningen Såningsmannen, Mediemissionsorganisationen Budbärarna, Finlands evangelisk-lutherska Folkmission, Finska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Finska Missionssällskapet, Finska Bibelsällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Enligt grundavtalet ska organisationerna årligen rapportera om strategiska linjedragningar, verksamhet och ekonomi till biskopsmötet.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi