Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Förvaltningsdomstolen förkastade besvär mot valet av chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning

Publicerad 27.11.2020

Helsingfors förvaltningsdomstol har 23.11.2020 gett ett avgörande i ett ärende som rör besättande av den ecklesiastikrådstjänst som är chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning från 1.7.2019. Kyrkostyrelsens plenum valde ecklesiastikråd.

En person som inte valdes till tjänsten besvärade sig mot kyrkostyrelsens plenums beslut. Förvaltningsdomstolen anser i sitt beslut att det inte finns någon orsak att upphäva beslutet. Förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att kanslichefen inte var jävig då han föredrog och beredde valet. Det föreligger inte heller någon förmodan om diskriminering enligt 8 § 1 mom. i lagen om jämställdhet.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd.

Mera information:
kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467