Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

På torsdag 3.12 avgörs valet av biskop i Åbo ärkestift

Publicerad 30.11.2020

Den andra omgången i valet av biskop i Åbo ärkestift sker på torsdag 3.12.2020. Valmötena i de fem prosterierna inleds klockan 13. I den takt som de preliminära valresultaten i prosterierna blir klara sätts de ut på Åbo ärkestifts Twitter- och Facebookkonton och på evangelisk-lutherska kyrkans svenska och finska Twitterkonton.

Ett pressmeddelande om det preliminära valresultatet går ut på torsdag eftermiddag, uppskattningsvis klockan 15.

Ifall valresultatet är tydligt har medierna möjlighet att träffa den som vunnit valet 3.12 klockan 18 i Åbo ärkestifts domkapitel, Tavastgatan 13, 4 vån. Vid träffen med medierna följer man coronaanvisningarna och iakttar nödvändiga personbegränsningar.

Domkapitlet fastställer den andra valomgångens resultat på fredag 4.12 vid en session som inleds klockan 14. Om valresultatet är jämt och kräver kontrollräkning flyttas fastställandet av valresultatet fram och träffen med den som valts till biskop sker på fredag eftermiddag.

I den andra valomgången finns två kandidater; kyrkoherden i Mikaelinseurakunta i Åbo Jouni Lehikoinen och stiftsdekanen i Åbo ärkestift Mari Leppänen.

I den andra valomgången finns 1194 röstberättigade. Den lilla förändring som har skett i antalet röstberättigade beror på att det har kommit till präster som flyttat mellan stift och att nya präster prästvigts. I valet har alla präster och lektorer i Åbo ärkestift rösträtt, plus motsvarande antal lekmannaelektorer. Den största delen av lekmannaelektorerna representerar ärkestiftets församlingar. De har utsetts av församlingarnas förtroendeorgan. Hur många representanter en församling har beror på församlingens storlek. Utöver dem är också Åbo ärkestifts stiftsfullmäktigemedlemmar, kyrkomötesombud, och domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem röstberättigade i valet.

Den nya biskopen tillträder i början av februari 2021.

Mera information om valet av biskop i Åbo ärkestift:
Åbo ärkestifts webbsidorÖppna länk i ny flik 
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Kommunikation under valdagen:
Stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515
sakkunnig inom kommunikation Tia Vähäsarja, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1532
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815

Fotografier av kandidaterna finns i Kyrkans bildbank.