Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans forskningscentral delade ut stipendier för 2021

Publicerad 19.11.2020

Kyrkans forskningscentral understöder sammanlagt 19 personer med stipendier 2021. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 215 280 euro. Bland de ämnen som stipendiaterna forskar i finns eutanasi, sekularisering, islam, skilsmässor, religionen i konsumtionskulturen och dödsannonser.

De största stipendierna (20 880 euro) gick i år till Nina Haglund ("Bara en sekreterare?" - En studie av de praktiskt anställdas förhållningssätt till andligt arbete i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland), Joona Korteniemi (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ekklesiologia 1960-1979) och Miia Leonsaari (Death, suffering, and euthanasia: Attitudes towards euthanasia among the Finnish Evangelical Lutheran clergy).

Under 2018 -2021 har Kyrkans forskningscentral beviljat stipendier inom områdena kyrkans tro och trons språk i dagens värld, kyrka och samhälle i förändring, möten mellan religioner och kulturer i kyrkan och samhället, kyrkans verksamhetsmässig och strukturella utveckling, och hur den kristna traditionen förmedlas.

Forskningscentralen beviljar årligen stipendier för forskning om förändringar i kyrkan och det religiösa livet, och i samhället.

Som bilaga till nyheten finns en förteckning över alla stipendier som delades ut.

Mera information:
chefen för Kyrkans forskningscentral Hanna Salomäki, tfn 040 142 4896

Bilagor till nyheten