Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Åbo ärkestift fastställde resultaten i första omgången i valet av biskop

Publicerad 10.11.2020

Domkapitlet i Åbo ärkestift granskade på måndagen resultatet i valet av biskop som hölls 5.11.2020. Vid granskningen preciserades antalet röster för de två kandidater som samlade flest röster. Kandidaterna som fick flest röster i valet var stiftsdekanen i Åbo ärkestift Mari Leppänen och kyrkoherden i Mikaelsförsamlingen i Åbo Jouni Lehikoinen.

De granskade resultaten: Heikki Arikka fick sammanlagt 168 röster(16,6 %), Kaisa Huhtala 152 röster (15,1 %), Jouni Lehikoinen 329 röster (32,5 %)  och Mari Leppänen 356 röster (35,2 %). Valdeltagandet uppgick till 84,9 procent.

Röstberättigade är stiftets präster och lektorer och ett lika stort antal lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. De röstberättigade är sammanlagt 1191.

Fördelningen av röster i den första omgången i valet av biskop:
Åbo domprosteri:  Heikki Arikka 57, Kaisa Huhtala 31, Jouni Lehikoinen 112, Mari Leppänen 138
Nousis prosteri: Heikki Arikka 38, Kaisa Huhtala 15, Jouni Lehikoinen 54, Mari Leppänen 51
Pemar prosteri: Heikki Arikka 38, Kaisa Huhtala 17, Jouni Lehikoinen 60, Mari Leppänen 67
Nedre Satakunta prosteri: Heikki Arikka 14, Kaisa Huhtala 31, Jouni Lehikoinen 55, Mari Leppänen 47
Björneborgs prosteri: Heikki Arikka 21, Kaisa Huhtala 58, Jouni Lehikoinen 48, Mari Leppänen 53

Andra valomgång hålls 3 december

Den andra omgången i valet av biskop i Åbo ärkestift hålls mellan kandidaterna Leppänen och Lehikoinen 3.12.2020.

Den som vinner valet träffar medierna torsdag 3 december klockan 18 vid en pressträff i Åbo ärkestifts domkapitel. Domkapitlet fastställer valet 4 december vid ett möte som inleds klockan 14.

En debatt mellan kandidaterna i andra valomgången ordnas i samarbete med Yle onsdag 18 november klockan 18 i Åbo domkyrka. Debatten direktströmmas och det är också möjligt att följa med den på plats. Debatten leds av redaktör Minna Rosvall.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021. Hen vigs till ämbetet i Åbo domkyrka 7.2.2021.

Mera information:
Åbo ärkestifts webbsidorÖppna länk i ny flik
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Kommunikation om biskopsvalet:
Stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515