Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Leppänen och Lehikoinen går till andra omgången i biskopsvalet i Åbo ärkestift

Publicerad 05.11.2020

Stiftsdekan Mari Leppänen och kyrkoherde Jouni Lehikoinen går till andra omgången i valet av biskop i Åbo ärkestift. Enligt den preliminära rösträkningen fick Leppänen 35,4 procent och Lehikoinen 32,4 procent av de avgivna rösterna i den första omgången 5.11.2020.

Enligt den preliminära rösträkningen i den första valomgången fördelades rösterna mellan de fyra kandidaterna enligt följande: kyrkoherde Heikki Arikka fick 168 röster (16,6 %), Kaisa Huhtala 152 röster (15,1 %), kyrkoherde Jouni Lehikoinen 327 röster (32,4 %) och stiftsdekan Mari Leppänen 357 röster (35,4 %). Valdeltagandet i biskopsvalet uppgick till 84,8 procent.

Röstberättigade var stiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Sammanlagt 1191 personer hade rösträtt.

Valresultat fastställs av Åbo ärkestifts domkapitel på måndag 9 november vid en session som börjar klockan 10.

Mari Leppänen är stiftsdekan i Åbo ärkestift sedan 2019. Hon har tidigare arbetat bland annat som biskopens specialrådgivare, projektchef på Kyrkostyrelsen för församlingsvalet och som präst i församlingen i Lundo.

Jouni Lehikoinen har varit kyrkoherde i Mikaelförsamlingen i Åbo sedan 2003. Han har tidigare varit bland annat kyrkoherde i församlingarna i Karinais och Paimio.

Valets andra omgång 3.12

Den andra valomgången i valet av biskop i Åbo ärkestift ordnas torsdag 3.12.2020.

Den nyvalda biskopen är anträffbar för medierna i Åbo ärkestifts domkapitels lokaler 3 december klockan 18. Valet fastställs vid Åbo ärkestifts domkapitels session 4.12 med början klockan 14.

En diskussion mellan de kandidater som går till en andra valomgång ordnas i samarbete med Yle onsdag 18.11.2020 klockan 18 i Åbo domkyrka. Diskussionen direktströmmas och kan också följas på plats.

Den nya biskopen i Åbo ärkestift tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021 i Åbo domkyrka.

Mera information om valet av biskop i Åbo ärkestift:
Åbo ärkestifts webbsidor
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Kommunikation om biskopsvalet:
Stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515
sakkunnig inom kommunikation Tia Vähäsarja, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1532
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 566 8230

Åbo ärkestift på Twitter

Ev. luth. kyrkan på Twitter

Åbo ärkestift på Facebook

Bilder av kandidaterna: Kyrkans bildbank