Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabellen för kommunikationen kring valet av biskop i Åbo ärkestift

Publicerad 02.11.2020

Första omgången i valet av biskop i Åbo ärkestift ordnas torsdag 5.11.2020. Valmötena i Åbo ärkestifts fem prosterier inleds klockan 13. I takt med att prosterinera blir klara med sin rösträkning meddelas deras röster via Åbo ärkestifts Twitterkonto och Facebooksida och via kyrkans finska Twitterkonto. Via kyrkans svenska Twitterkonto kommer vi att retweeta valresultaten från ärkestiftets prosterier med hashtaggen #biskopsval.

Vi informerar via pressmeddelande om de preliminära valresultaten ca klockan 15.

Om valet avgörs redan i första omgången, dvs. om någon av kandidaterna får mera än hälften av de sammanräknade rösterna blir hen direkt vald till biskop. I så fall ordnas möjlighet för medierna att träffa den som vunnit valet 5.11 klockan 18 i Åbo ärkestifts domkapitel på Tavastgatan 13, 4 våningen.

Den första valomgångens valresultat fastställs av Åbo ärkestifts domkapitel på måndag 9 november vid en session som börjar klockan 13. Om marginalerna i valresultatet är små och kräver kontrollräkning flyttar fastställandet av valresultatet och träffen med en eventuellt nyvald biskop till måndag eftermiddag.

Eventuell andra omgång i valet 3.12

Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången ordnas en andra valomgång torsdag 3 december mellan de kandidater som fått flest röster.

Då ordnas ett tillfälle där den som vunnit valet och blir ny biskop är anträffbar för medierna i Åbo ärkestifts domkapitels lokaler 3 december klockan 18. Valet fastställs vid Åbo ärkestifts domkapitels session 4.12 med början klockan 14.

I valet av biskop finns fyra kandidater. De är kyrkoherden i Malmin seurakunta i Helsingfors Heikki Arikka, kyrkoherden i Porin Teljän seurakunta Kaisa Huhta, kyrkoherden i Mikaelinseurakunta i Åbo Jouni Lehikoinen och stiftsdekan Mari Leppänen.

Det finns ca 1192 röstberättigade i biskopsvalet i Åbo ärkestift. Alla stiftets präster och lektorer har rösträtt och motsvarande antal lekmannaelektorer. Största delen av lekmannaelektorerna representerar stiftets församlingar. De har valts av församlingarnas kyrkofullmäktige eller församlingsråd i relation till församlingens folkmängd. Till lekmannaelektorerna hör förutom församlingarnas representanter också lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, lekmannaombuden i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Den nya biskopen i Åbo ärkestift tillträder i början av februari 2021.

Mera information om valet av biskop i Åbo ärkestift:
Åbo ärkestifts webbsidor 
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Kommunikation under valdagen:
Stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515
sakkunnig inom kommunikation Tia Vähäsarja, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1532
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 566 8230