Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet diskuterar HFD:s avgörande i frågan då domkapitel gav varning för vigsel av par av samma kön

Publicerad 20.10.2020

Biskopsmötet samlas i Helsingfors onsdag 21 oktober. Mötet ska bland annat diskutera Högsta förvaltningsdomstolens utslag om en präst som vigt par av samma kön. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde 18 september ärendet om en präst som förrättat kyrklig vigsel av ett par av samma kön. Enligt avgörandet hade domkapitlet rätt att ge en varning till prästen.

Biskopsmötet besluter också om temat för de synodalmöten som hålls 27 september 2022, vilket ämne synodalavhandlingen ska behandla och vem eller vilka som skriver boken. Biskoparna sammankallar präster och lektorer i stiftet till synodalmöte med minst sex års mellanrum. På mötet diskuterar man förutom aktuella teologiska frågor även församlingarnas och kyrkans verksamhet och förvaltning.

Biskopsmötet ska också besluta om understöd till en nödhjälpsfond som Lutherska världsförbundet grundat med anledning av coronapandemin för att vid behov snabbt kunna hjälpa medlemskyrkorna (LWF COVID-19 Rapid Response Fund).

I samband med biskopsmötet ska biskoparna också träffa vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi