Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny finsk översättning av nya testamentet i mobilversion

Publicerad 19.10.2020

Finska bibelsällskapet är klara med en översättning av Nya testamentet från den grekiska ursprungstexten till finska för mobilanvändare. Översättningsarbetet har pågått i 2,5 år. Översättningen som heter UT2020 offentliggörs på torsdag 22 oktober på webbadressen Raamattu.fi/ut2020Öppna länk i ny flik och i mobilapplikationen Piplia. I mobilappen finns också en audioversion som skådespelaren Krista Kosonen läser.

UT2020 är internationellt sett banbrytande inom bibelöversättning eftersom det är den första bibelöversättningen som gjorts direkt från ursprungsspråket till mobilversion. Det är dessutom den första bibelöversättningen som utgår från användaren. UT2020 är tänkt för alla som vill läsa Nya testamentet i telefonen.

Den finska kyrkobibeln från 1992 behåller sin ställning som officiell finsk bibelöversättning.

– UT2020 är översatt till finska för 2020-talets människor som redan lever sin vardag helt digitalt. Översättningen är ändå gjord parallellt med den officiella översättningen och ersätter den inte, säger bibelsällskapets chef för kommunikation och medelanskaffning Terhi Huovari som varit projektansvarig.

Då man formulerat översättningen har man tänkt på hur texten fungerar på en liten skärm, då man bläddrar och hoppar i användargränssnittet.

Textens utformning har också styrts av att den måste fungera samtidigt såväl när man själv läser den, berättar den eller hör den. Den Bibel som nu finns på nätet har först gjorts som en bok som sedan publicerats på nätet. Då man gör så är digitaliseringen bara en distributionskanal medan den digitala dimensionen byggts in i UT2020:s språk.

Aktiv ekumenisk styrgrupp

Översättningen UT2020 har gjorts av en stor grupp akademiskt renommerade experter. I Bibelsällskapets sex personer stora projektgrupp arbetade exegeten Niko Huttunen och språkexperten Tuomas Juntunen på heltid. Översättningens ekumeniska arbetsgrupp läste och kommenterade texten under hela processen från början till slut. I styrgruppen ingick tre representanter för evangelisk-lutherska kyrkan, en från den katolska kyrkan, en från den ortodoxa och en från det frikyrkliga rådet, utöver dem också en expert på finska språket från Helsingfors universitet. (För information om upphovsmännen: se länk längst ner)

Översättningsarbetet pågick i 2,5 år. Vid projekt- och styrgruppens regelbundna, dagslånga träffar vid varje översättningsavsnitts slut drog man upp riktlinjer för översättningsarbetet. Samtidigt förde man livliga diskussioner om viktiga teologiska begrepp och om textens stil och försäkrade sig om att översättningen var trogen betydelsen i ursprungsspråket.

I UT2020 har man använt så lite som möjligt religiösa specialtermer eller gamla ord som är främmande för det vardagliga språket.

– Människor har rätt att veta vad ursprungstexten verkligen säger. Det mesta i Nya testamentet är vanligt språk. Gammaldags specialspråk finns bara i några avsnitt, påminner Bibelsällskapets verksamhetsledare Markku Kotila med hänvisning till Jesus sätt att tala.

I den nya översättningen översätts termen vanhurskaus (på svenska rättfärdighet) beroende på sammanhanget med lite olika ord (oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys, syyttömyys). På motsvarande sätt har man översatt en del ord som är ovanliga i dagens finska (t.ex. ylkä, ruumenet) med nya uttryck.

Översättningen har ändå ett rikt finskt språk: texten innehåller bland annat flera ordformer än i den finska bibelöversättningen från 1992.

Användarens språkkänsla styrde översättningen

I början av projektet gick Bibelsällskapets arbetsgrupp igenom bakgrundsforskning och skapade nya översättningsprinciper. Bibelsällskapet har utvecklat ett sätt att närma sig hur man anpassar en användarcentrerad översättningsmodell på bibelöversättning och samtidigt löser hur antik text kan översättas för att passa i dagens finländares telefoner.

Vid användarcentrerad översättning tänker man genom hela processen på vad som är ett förståeligt och naturligt språk för mottagaren. Översättningen av UT2020 har styrts av den språkkänsla som dagens finländare har, framför allt i åldern 15-25. Den läsare som man föreställt sig ”Elisa”, en tjugoårig läsarprototyp, skapades på basen av olika undersökningar som ett hjälpmedel i översättningsskedet. Den ledande frågan var Vad skulle Elisa tänka om det här?

Målgruppen är ändå inte begränsad till 20-åringar utan UT2020 är tänkt för alla åldrar. Det som förenare är önskan att läsa Nya testamentet i telefonen.

En bärande målsättning har varit dialog och att man känner in användarens språkkänsla. Närmare 3 000 testpersoner har gett respons i olika skeden av översättningen. Responsen har påverkat finslipningen av texten.

Skådespelaren Krista Kosonen läser UT2020

Audioversionen i applikationen Piplia lästes av skådespelaren Krista Kosonen. Hon anser inte att översättningen är gjord så att den skulle skrämma bort traditionella läsare.
– Texten flyter bra. Nog är den nya översättningen mera lättförståelig. Nya testamentet är allmänbildande. Fastän man inte är intresserad av tron i sig tycker jag att det lönar sig att läsa och lyssna. Till exempel öppnar liknelserna såväl sinnet som hjärtat.

Kosonen beskriver läsarupplevelsen så att den hade fått fortsätta fast i evigheter.

Nya testamentet har finansierats av Kyrkostyrelsen och Finska Bibelsällskapet. Minoritetskyrkorna har bidragit med det arbete deras representanter gjort.

För medierna ordnas 21.10.2020 klockan 8.30-10 ett UT2020-morgontillfälle. Man kan anmäla sig som distansdeltagare före 19.10 klockan 15 via den här länken

Det finska nya testamentets publikationsfest är för inbjudna gäster. Det går att delta via Finska Bibelsällskapets Youtubekanal. Strömningen pågår 22.10.2020 klockan 12-13. Efter det kan man via kanalen lyssna till Krista Kosonen som läser det finska nya testamentet.

Mera information:
Terhi Huovari, UT2020:s projektledare, kommunikationschef, terhi.huovari@piplia.fi, 040 546 9016
Markku Kotila, verksamhetsledare: markku.kotila@piplia.fi, 010 838 6512
Bildmaterial: www.piplia.fi/materiaalit/Öppna länk i ny flik 
eller Eriikka Käyhkö, webbkommunikationschef: eriikka.kayhko@piplia.fi, 050 441 5298
Läs mera på finska: UT2020 – mistä käännöksessä on kyse: www.piplia.fi/raamattu/ut2020/
Översättningsmedarbetare: www.piplia.fi/raamattu/ut2020/ut2020-kaannoksen-tyoryhma/Öppna länk i ny flik