Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans jämlikhetspris tillföll författarna till och en bok om jämlikhet i kyrkan

Publicerad 22.09.2020

Kyrkans jämlikhetspris har tilldelats boken Taantuvan tasa-arvon kirkko (på svenska ungefär En kyrka med stagnerande jämlikhet) och bokredaktören och författaren Anni Tsokkinen samt de övriga författarna Aino-Maija Elonheimo, Outi Elonheimo, Saara Huhanantti, Helena Kauppila, Tiina Kristoffersson, Minna Mannert, Selja Purovaara, Salla Ranta, Teemu Ratinen, Eeva-Kaisa Rossi, Satu Saarinen, Henna Salo och Päivi Vähäkangas. Ärkebiskop Tapio Luoma delade ut priset på tisdag 22.9.2020. Kyrkostyrelsens plenum beslöt om priset.

Boken Taantuvan tasa-arvon kirkko är en artikelsamling om jämställdhet och jämlikhet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I prismotiveringarna lyfter man fram verksamhet och praxis för framtiden för att främja jämställdheten mellan könen. I verket nämner man olika praxis för att främja jämlikhet och på så sätt bygga enhetlighet i kyrkan. Boken har också motiverat till en bred offentlig diskussion om jämlikhet i kyrkan.

Om prismotiveringen säger chefen för Kyrkostyrelsens enhet för gudstjänst och samhälle Kari Latvus att boken är ett verk som representerar många röster och är både utmanande och förnyande för kyrkan.
– Den slår inte fast det sista ordet utan lyfter fram känsliga frågor. Boken ger röst åt mångas erfarenhet och även sådant man tigit om. Det är ett tecken på hopp för kyrkan när vi kan erkänna våra smärtpunkter, inte hyssjar för mycket och tar upplevda erfarenheter på allvar.

Med prispengarna stöder man Regnbågsföreningen Malkus och Kyrkans Utlandshjälps Nepalprojekt

 De som fick utmärkelsen fick 5 000 euro i prispengar för att användas till valfritt ändamål.
– Vi vill donera prispengarna till ett arbete som förverkligar en viktig del i priskriterierna ”framför allt stöda dem som är värst drabbade av ojämlikhet och dess följder”, berättar Anni Tsokkinen.

– Vi skribenter anser att det är viktigt att styra prispengarna såväl till vårt land som till internationellt jämställdhetsarbete. Pengarna doneras till Regnbågsföreningen Malkus och Kyrkans Utlandshjälps Nepalporjekt.

Målgrupp för Nepalprojektet är etniska minoriteter och andra utsatta grupper såsom kvinnor som är offer för sexuellt våld, underåriga flickor, personer med funktionsnedsättningar och ogifta kvinnor. Projektet främjar minoritetsgruppers utkomstmöjligheter och förverkligande av jämlikhet till exempel genom utbildning och evenemang.

Regnbågsföreningen Malkus grundades år 2014 för att främja andligt och själsligt välbefinnande för personer som tillhör sexuella och könsminoriteter.

Kyrkan delar ut jämlikhetspris vartannat år

Kyrkostyrelsen grundade priset 2017 och det delas ut vart annat år. Kriteriet för priset är att man ökar jämställdheten mellan könen, stärker de etiska värderingarna i jämlikt bemötande av människor och människogrupper, och ett långsiktigt arbete eller nya innovationer som främjar mänsklighet och människovärde inom jämlikhetsfrågor, och framför allt stöda dem som är värst drabbade av ojämlikhet och dess följder.

– Kyrkans jämlikhetspris är viktigt för att det är en del av en inlärningsprocess där man kritiskt frågar hur jämlikheten och jämställdheten förverkligas i vår kyrka. Som en del av kyrkans officiella struktur ger priset möjlighet att begrunda vad vår kyrka har lyckats med och var vi brister, säger ärkebiskop Tapio Luoma.

– Det här årets pristagare boken Taantuvan tasa-arvon kirkko och dess redaktör Anni Tsokkinen och medförfattarna ger oss redskap för en sådan självkritik. Bokens artiklar beskriver på ett mycket personligt sätt hur förverkligandet av jämställdhet och jämlikhet i vår kyrka upplevs. Boken ger röst åt många kyrkans medlemmar som förväntar sig bli accepterade och få leva och vara i ett tryggt rum att i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, sammanfattar ärkebiskopen.

Priset delas ut tisdag 22.9 klockan 16 på Kyrkans hus i Helsingfors. På grund av coronaläget kan man inte delta i tillfället.

Vi bifogar en bild av bokens pärm (förlaget Kustantamo S&S). Fotografier från prisutdelningen publiceras efter klockan 16 i Kyrkans bildbank.

Mera information: chefen enhet för gudstjänst och samhälle Kari Latvus, Kyrkostyrelsen, tfn 040 6429 274, kari.latvus@evl.fi

Intervjuförfrågningar:
Päivi Vähäkangas, tfn 045 142 9060 
Minna Mannert, tfn 050 477 8744
Saara Huhanantti, tfn 050 533 6625 (speciellt diakoni)