Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Välsignelse inför skolstart ger trygghet

Publicerad 04.08.2016

Inför skolstarten startar kyrkan kampanjen Trygg i din famn. Med kampanjen, som pågår ett drygt år, vill kyrkan betona människovärdets betydelse i samhället.

Kampanjen inleds med välsignelse inför skolstarten. På sidan tryggidinfamn.fi finns memes att dela i sociala medier, en videohälsning av biskopen i Helsingfors stift Irja Askola och information om vilka församlingar som ordnar välsignelser inför skolstarten.

Välsignelse av såväl förskolebarn som ettor

I Jakobstad ordnar församlingen välsignelse av de barn som börjar i förskolan.

− Vi har resonerat som så att det numera är ett större steg att börja i förskola än i skola. Förskolan är i samma byggnad som skolan, matsalen är samma o.s.v. så därför välsignar vi förskolebarnen, berättar Bernice Haglund-Wikström ledare för familjeverksamheten i Jakobstads svenska församling.

I Matteus församling är ettorna i fokus.

− I Matteus har vi välsignelse av ettorna i Matteuskyrkan. Barnen har fått en personlig inbjudan och de får gärna komma tillsammans med föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och faddrar, berättar Catarina Bärlund-Palm, ledare för barn- och familjeverksamheten i Matteus församling.

Välsignelsetillfällena är utformade utgående från barnen. Det sjungs barnpsalmer och sånger, texter och tilltal är barntillvända, dagklubbsbarn och ledare medverkar och man tar upp både en vanlig kollekt och en leksakskollekt.

Välsignelsen ger trygghet

− I en del församlingar har välsignelse inför skolstart blivit en betydelsefull tillställning som ger barnen och föräldrarna minnen för livet, säger Mirva Sandén, sakkunnig för barn och skola på Kyrkostyrelsen.

Hon berättar att de flesta församlingar i Borgå stift ordnar välsignelsen antingen på kvällstid eller i samband med söndagens gudstjänst. Till välsignelsen inför skolstarten inbjuder församlingen ofta hela familjen, mor-och farföräldrar och barnets faddrar. För dem är skolstarten också en stor händelse.

− Välsignelsen ger trygghet. Du kan lämna ditt barn i Guds famn. Han beskyddar ditt barn och du och ditt barn får vara trygga i Guds famn.

Kampanjen Trygg i din famn lyfter fram människovärdet och Guds omsorg. Kampanjen fortsätter på hösten med Änglarnas dag, Mikaelidagen, söndagen den 2 oktober.

Mera information:
Mirva Sandén, sakkunnig för barn och skola, tfn 040 585 1357, mirva.sanden@evl.fi
Kontaktuppgifter till lokalförsamlingarna: http://www.borgastift.fi/kontakt/forsamlingarna/
http://www.tryggidinfamn.fi/