Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Åbo ärkestift pågår

Publicerad 22.07.2020

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Åbo ärkestift pågår under tiden 6.7-7.9.2020. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat. Den som ställs upp som kandidat ska var vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Det första valet hålls måndag 5.11.2020. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls ett andra val torsdag 2.12.2020 mellan de två kandidater som samlat flest röster.

Röstberättigade i valet är ärkestiftets präster och lektorer, lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige, lekmannaombud i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, stiftets församlingars lekmannaelektorer och domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Biskop Kaarlo Kalliala går i pension 31.1.2021. Kalliala har varit biskop i Åbo ärkestift sedan 2011. Den nya biskopen tillträder 1.2.2021.

Under hösten ordnas valpaneler i ärkestiftet. Mera uppgifter om valpanelerna kommer senare.

Mera information:
lagfarna assessorn Matti Mäkinen, tfn 0400 774311, matti.makinen@evl.fi
Stiftspastor Pauliina Järvinen (kommunikation), tfn 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi
Biskopsvalssidor på Åbo ärkestifts webbplats (på finska)