Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Från 1.6 kan över 50 personer delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar i kyrkorum om utrymmet tillåter och man beaktar skyddsanvisningarna

Publicerad 19.05.2020

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har preciserat sina anvisningar om gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

I gudstjänster och kyrkliga förrättningar – såsom dop, vigsel och jordfästning – som ordnas i kyrkorummet kan från 1.6.2020 flera än 50 personer delta. Detta är möjligt under förutsättning att man i kyrkorummet följer myndigheternas anvisningar om ett säkert genomförande av tillfället. Det maximala antalet deltagare är 500 personer men personantalet ska alltid stå i förhållande till lokalen och möjliggöra ett avstånd på 1-2 meters skyddsavstånd mellan deltagarna.

De fester som ordnas efter förrättningarna – såsom dopfester, bröllopsfester och minnesstunder – liksom förrättningar som sker i hem eller privata lokaler är däremot privata tillställningar. Då gäller statsrådets riktlinje om att högst 50 personer får delta.

Stiften ger utförligare anvisningar om bland annat nattvardsfirandet.

Biskoparna preciserade de anvisningar till församlingarna som de gav 6 maj på basen av regeringens principbeslut. Biskoparnas anvisningar i sin helhet finns som bilaga.

Mera information: ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 1425 299

Bilagor till nyheten