Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskoparna: Lägerverksamhet och nattvardsgudstjänster kan inledas i juni

Publicerad 05.05.2020

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 5.5.2020 gett anvisningar för församlingarna om hur man stegvis kan avveckla coronarestriktionerna.

Gudstjänst med nattvard kan hållas från början av juni med en församling på högst 50 personer närvarande i kyrkorummet. Också konfirmand- och annan lägerverksamhet i församlingarna kan börja i juni med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. Biskoparna rekommenderar att lägerverksamhet med övernattningar inleds först efter midsommar så att man har tillräckligt med tid för att ordna de säkerhetsförberedelser som behövs under undantagstillståndet.

Vid alla kyrkliga förrättningar och vid församlingens övriga sammankomster ska man följa rekommendationen om att högst 50 personer får delta. I sina anvisningar påminner biskoparna om att ifall det handlar om en liten lokal kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. I anvisningarna betonas också vikten av att trygga deltagarnas säkerhet genom att hålla tillräckligt fysiskt avstånd och ge anvisningar om noggrann hygien. Stiften ger församlingarna utförligare anvisningar om samarbetet med myndigheterna.

Biskoparna uppmanar församlingarna att ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.

I sina anvisningar påminner biskoparna om att ”församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.”

Biskoparnas anvisningar finns i sin helhet som bilaga.

Mera information ges via Kyrkans kommunikations kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421

Bilagor till nyheten