Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskoparna: Nära anhöriga kan delta i jordfästningar

Publicerad 18.03.2020

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gett preciserade anvisningar om deltagande i jordfästningar.

Den allmänna linjen i biskoparnas anvisningar är att begränsningen om att tio personer får delta fortsättningsvis gäller. På pastorala grunder kan den avlidnas allra närmaste anhöriga vara närvarande, fastän de också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer.

Motiveringen till den allmänna begränsningen är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och för personer som hör till riskgrupper. Biskoparna hoppas att alla har förståelse för det faktumet.

”Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen,” påminner biskoparna.

Då det gäller andra kyrkliga förrättningar ger varje biskop i sitt eget stift vid behov i enskilda fall anvisningar i enlighet med den grundlinje som getts här.

Anvisningen i sin helhet finns som bilaga till nyheten.

Mera information: ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299

Bilagor till nyheten