Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nordiska kyrkoledare: Medmänniskor på flykt får inte avhumaniseras och reduceras till ett hot

Publicerad 09.03.2020

De nordiska kyrkoledarna uttrycker i ett uttalande sin oro och vårt ansvar för situationen med de flyktingar som just nu hamnat i kläm på gränsen mellan Turkiet och Grekland. Uttalandet är undertecknat av de nordiska evangelisk-lutherska kyrkornas ärkebiskopar, bland dem ärkebiskop Tapio Luoma, och ledarna för de katolska kyrkorna i Norden.

I uttalandet säger ärkebiskoparna och biskoparna att ”det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande.”

Kyrkoledarna betonar att om vi vill leva upp till vad det är att vara människa kan vi aldrig acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot. De poängterar vikten av att vi som demokratiska länder och som människor ska värna om ett värdigt bemötande, en fungerande asylrätt och delat ansvar för människor på flykt.

De nordiska kyrkoledarna påtalar EU:s medlemsstaters juridiska åtagande och moraliska skyldighet att inte återsända människor till förtryck och förföljelse. De konstaterar att de är medvetna om att gränserna inte bara kan öppnas och förespråkar varken en sådan lösning eller obegränsad invandring. ”Desto viktigare är det att våra länder tar ett juridiskt, ekonomiskt och politiskt ansvar. Vi är medansvariga för att livet kan lyckas i de länder som nu plågas av krig och fattigdom.”

De påtalar risken för att vi blir avtrubbade och förlorar vår gemensamma medmänsklighet; att faran för Europa inte i första hand är de tusentals människor på flykt vid kontinentens gränser utan brist på framtidstro, förlust av universella värden och mänsklig värdighet, och en kortsiktig politik.

Kyrkoledarnas uttalande i sin helhet finns som bilaga

Också de europeiska kyrkornas flyktingorgan CCME uttryckte på fredag 6.3.2020 sin oro för flyktingsituationen vid gränsen mellan Turkiet och EU.

Mera information: ärkebiskopens specielmedarbetare Petri Merenlahti, tfn tfn 040 142 5299

Bilagor till nyheten