Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Mer än trefjärdedelar av 15-åringarna deltog i konfirmandundervisningen

Publicerad 27.02.2020

Antalet konfirmander växte klart under 2019 jämfört med året innan. Sammanlagt 49 000 unga deltog i konfirmandundervisningen i fjol då motsvarande siffror var 48 133. Av alla femtonåringar deltog 77,4 procent i församlingarnas skriftskolor under fjolåret. Av de 15-åringar som hör till kyrkan deltog ca 92 procent i konfirmandundervisningen.

Konfirmandarbetet har hög prioritet i församlingarna berättar Maria Björkgren-Vikström som är sakkunnig i konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen.

– Särskilt under lägerperioderna jobbar man mycket med att skapa samhörighet och trygghet i gruppen. Många av kyrkans medlemmar, även konfirmanderna, saknar ett språk för livets innersida, för att tyda livet och uttrycka sin tro. Det är en pedagogisk utmaning för ledarna att lyssna in ungdomarnas livsfrågor och erfarenhet och hitta beröringspunkter till den kristna tron som de är döpta till, säger Maria Björkgren-Vikström.

Konfirmandläger såväl vinter- som sommartid

Under sportlovet hade Åbo svenska församling ett konfirmandläger i samfällighetens lägergård på Kunstenniemi i Rimito. I lägret deltog 19 konfirmander och nio hjälpledare. Under fjolåret deltog betydligt fler unga i församlingens konfirmandundervisning än 2018 medan det i år ser ut som om antalet konfirmander i årets olika skriftskolor igen sjunker jämfört med fjolåret.

Enligt ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho säger de flesta konfirmander att de vill gå i skriba för att de har hört att det är roligt. En del säger att det är en tradition i deras familj.

Kota-aho får ofta höra kommentarer i stil med ”Det var inte alls så stelt som jag hade trott” eller ”Det kan vara helt kiva att vara på en mässa när vi gör det tillsammans”. I Åbo svenska församling verkar alltså ungdomarna få en positivare bild av kyrkan under sin konfirmandtid.

Allt fler vuxna konfirmerar sig

På nationell nivå ökade också antalet konfirmander inom vuxenskriftskolan. Under 2019 uppgick antalet vuxenkonfirmander till 1 150 då de året innan var 1 034. Sakkunnig i konfirmandarbete Jari Pulkkinen säger att det är skäl att satsa på vuxenkonfirmandarbetet eftersom intresset tycks öka och det finns en växande grupp vuxna som inte deltagit i konfirmandundervisningen som 15-åringar.

Mera information: Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i skolsamverkan och konfirmandarbete, tfn 040 5846 873
Jari Pulkkinen, sakkunnig inom fostran och familjefrågor, tfn 040 688 1467