Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Sjukhusprästerna hade över 56 000 möten under 2019

Publicerad 10.02.2020

Ifjol hade sjukhusprästerna över 56 000 enskilda möten. Ungefär 60 procent av dem skedde med patienter och ca vart femte möte skedde med en närstående eller med sjukhuspersonal.

Oftast rörde sig samtalen kring hälsa och sjukdom, livskriser, kriser som förorsakats av sjukdom, livets mening och tron, och människorelationer. Under fjolåret handlade samtalen oftare än förr om något annat, om arbete och studier, och debriefing.

Sjukhussjälavården samarbetar med social- och hälsovården

Sjukhussjälavård är existentiellt stöd som utgår från patientens övertygelse. Principen är att man hjälper, stöder och tröstar människan då hon genomgår stora förändringar i livet, drabbas av en allvarlig sjukdom eller befinner sig i dödens närhet. Målet är att hjälpa patienten att finna mening och förstå sitt liv på ett djupare plan. Sjukhusprästen är också en arbetsplatspräst. Hen stöder personalen i det dagliga vårdarbetet och i krävande situationer.

Sjukhussjälavårdaren är vanligtvis en präst med specialstudier inom sjukhussjälavård. Hen arbetar inom hälsovården och socialvården; på sjukhus, serviceboenden, inom hemsjukvården, på hemsjukhus och inom öppenvården. Även om sjukhusprästerna i huvudsak jobbar under veckan har de också jour under veckosluten. På vissa orter deltar också församlingspräster i jouren.

Mera information:
Grafer som beskriver förändringar i sjukhussjälavården under det senaste året finns på sjukhussjälavårdens finska sidor på evl.fi/plus.
Kyrkans statistik
sakkunnig inom sjukhussjälavården Virpi Sipola, tfn 050 514 2125