Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötesvalet förrättas 11 februari

Publicerad 10.02.2020

Val av kyrkomöte och stiftsfullmäktigen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ordnas 11 februari 2020. Vi informerar om de preliminära resultaten från kyrkomötesvalet från och med onsdag 12 februari med pressmeddelanden, på webbplatsen evl.fi/plus och i Kandidatgalleriet. Stiftens domkapitel informerar om resultaten i stiftsfullmäktigevalen men Kyrklig tidningstjänst informerar också om resultaten i stiftsfullmäktigevalet i Borgå stift.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutsfattande organ som behandlar frågor om kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi. Till kyrkomötet väljs 96 ombud, 32 präster och 64 lekmän. Borgå stift representeras av sex ombud, två präster och fyra lekmän av vilka en väljs på Åland. Fördelningen av ombudsplatser grundar sig på antalet församlingsmedlemmar i stiften. Ålands ombud är däremot lagstadgat.

Stiftsfullmäktige drar upp riktlinjerna för det kyrkliga arbetet i respektive stift. Ett stiftsfullmäktige har 21 medlemmar, sju präster och 14 lekmän.

Röstberättigade i valet är församlingarnas förtroendevalda och stiftets präster. I valet av lekmannaombud och lekmannamedlemmar har lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige rösträtt. Rösträtt i valet av prästmedlemmar i stiftsfullmäktige och prästombud i kyrkomötet har stiftets präster.

Mandatperioden för det nya kyrkomötet och nya stiftsfullmäktigen är fyra år, 1.5.2020-30.4.2024.

Mera information:
Birgitta Hämäläinen, kyrkomötets generalsekreterare, tfn 040 688 1527 
Åsa Holmvik, sakkunnig i kommunikation, tfn 040 581 1815
Petra Honkaranta-Siivari, sakkunnig i kommunikation, tfn 040 142 5185