Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Kalliala: Vårt mål ska vara alla människors lika rätt att få del av det goda

Publicerad 05.02.2020

Biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala lyfte speciellt fram varje människas lika värde i sin predikan vid riksmötets öppningsgudstjänst i Helsingfors domkyrkan på onsdag 5.2.

Med hänvisning till nationalskalden Runebergs ord i psalm 475 påminde Kalliala åhörarna om att vårt mål borde vara alla människors lika rätt att få del av det goda. I psalmen reflekterar Runeberg över vem vi kallar vår nästa, vilka vi hör samman med och vilka vi bär ansvar för. Riksmötets öppnande firades i år på Runebergsdagen.

Biskop Kalliala sade att Runeberg klart såg att det inte handlar om antingen eller, utan både ock när det gäller det egna och det främmande, det nationella och internationella, de som finns nära och de som finns fjärran.

– I grund och botten är människolivet likadant alltid och överallt. Människors erfarenheter är i grunden likadana och inte heller deras djupaste behov skiljer sig särskilt mycket från varandra.

– Då vi bygger samhället och sköter gemensamma frågor kan vi naturligtvis inte vara av samma åsikt om var tyngdpunkten ska ligga just nu, exakt vart vi strävar och med vilka medel vi kommer dit. Det vi däremot kan vara mera eniga om är att målet i slutändan är sådant mänskligt gott – kanske till och med gott för skapelsen – som av naturen är lika för alla.

Kalliala jämförde psalmens ord med den evangelietext som låg till grund för predikan (Luk. 2:22-33) där den gamle Symeon tar det lilla Jesusbarnet i famnen och säger ”Mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel”. 

– Symeon menade att i hans famn låg frälsningen, ljuset och uppenbarelsen både för hans eget folk och för alla andra folk. Både ock och inte antingen eller.

Kalliala menar att den samma andemeningen finns på många ställen i bibeln; också i Jesus tal och möten synliggörs en värld av godhet och samhörighet. Kalliala säger att poängen med tron på Kristus är frälsning för alla folk, ljus och uppenbarelse nära och fjärran.

– Vår uppgift och kallelse är att bygga en både ock-värld.

Kallialas predikan i sin helhet (delvis på svenska)

Mera information: biskopens specialmedarbetare Heikki Hietanen, tfn 040 688 1609.