Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Årets första biskopsmöte hölls i Helsingfors

Publicerad 03.02.2020

Biskopsmöte samlades till årets första session på måndag 3 februari i Helsingfors.

Biskopsmötet utsåg biskopen i Tammerfors Matti Repo till förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2021.

Generalförsamlingen för de europeiska kyrkornas flyktingkommission (Churches Commission for Migrants in Europe) samlas i Bryssel 11-13.6.2020 under temat Solidarity – with Refugees and Migrants, between countries, among churches. Biskopsmötet utsåg sakkunnig i mångkultur och migrationsarbete Ulla Siirto och diakonen för internationellt arbete David Caceres del Castillo till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands representanter i generalförsamlingen.

Biskopsmötet remitterade uppdateringen av en rekommendation om vigning till diakonämbetet och en bestämmelse om kristna föreningars, stiftelsers eller annan organisations tillstånd att ordna konfirmandundervisning för vidare beredning. Biskopsmötet godkände en ny arbetsordning för mötet.

Biskopsmötet samlas nästa gång 15 april i Helsingfors.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189