Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldrar i Finland och i världens katastrofområden

Publicerad 31.01.2020

Gemensamt Ansvar 2020 gör ett förebyggande barnskyddsarbete genom att stödja föräldrar i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen inleds på söndag 2 februari. I Finland används medel från insamlingen till föräldrastöd i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram i världens katastrofområden.

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

Om en förälder är ensam och stressad och saknar socialt nätverk utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att föräldrarna behöver hjälp upplever många att de får alltför lite socialt stöd och hjälp med de utmaningar det innebär att vara förälder.  Å andra sidan visar undersökningar om stress att socialt stöd hjälper föräldrarna och främjar hela familjens hälsa i synnerhet när familjen har utmaningar i vardagen.  

– Att stödja föräldraskapet är en uppgift för oss alla gemensamt, framhåller ärkebiskop Tapio Luoma som i år är förman för insamlingen.

En undersökning av fyraåringars hälsa, välbefinnande och service visade att nästan alla föräldrar gärna vill ha stöd av experter inom servicesektorn för barnfamiljer men att de ofta låter bli att berätta om det. Framför allt då behovet av hjälp har att göra med förälderns egen ork. En ytterligare utmaning är att stödet föräldrarna får minskar avsevärt när barnen kommer upp i skolåldern.   

Finländska familjer kämpar ensamma

I vår kultur har vi en stark tradition av att man ska klara sig själv och vi utgår från att föräldrarna klarar allt själva.
– Så ska det inte vara. Att vara förälder är världens viktigaste arbete och man ska få stöd i tid, betonar Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av andelen används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser som stärker relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

– Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel referensstöd för föräldrar, möjlighet till gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer, berättar generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta från Rädda Barnen rf.

Även Milla Kalliomaa som är generalsekreterare för Mannerheims Barnskyddsförbund anser att det är viktigt att föräldraskapet stöds via insamlingen.  I synnerhet efterfrågas flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen.

– En av de största utmaningarna för föräldrarna är ensamhet. Det går att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk och stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser som stärker också det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer.

I Nepal tryggar föräldrarnas arbete barnens skolgång

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

– Att föräldrarna kan försörja sig tryggar också barnens skolgång. I utsatta förhållanden ger skolgång och arbete familjerna kontinuitet och trygghet, säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnors och mammors utbildning och ökade utkomstmöjligheter.

År 2020 firar Gemensamt Ansvar att det gått 70 år sedan verksamheten startade år 1950.

Gemensamt ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst i Åbo domkyrka sänds på Yle TV1 på söndag 2 februari klockan 10. President Sauli Niinistös öppningstal för Gemensamt Ansvar sänds i Yle TV1 och på Radio Suomi klockan 12.

Från måndag 3 februari kan Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer om föräldraskapets utmaningar i Finland och Nepal ses på yhteisvastuu.fi.

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands.

Mera information:
Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tfn 0400 870 041
Milla Kalliomaa, generalsekreterare, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 075 324 5552
Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekreterare, Rädda Barnen rf, tfn 050 462 1148
Jouni Hemberg, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp, tfn 050 325 9579
Sirpa Seppä, informatör, Kyrktjänst rf, tfn 050 579 7290
gemensamtansvar.fi

Tjänster som erbjuds familjer, föräldrar, barn och unga av de organisationer som får insamlingsstöd finns på deras webbplatser: mll.fi och pelastakaalapset.fi.

Gratis bildmaterial och Gemensamt Ansvar-logon kan laddas ner från Kyrktjänsts bildbank.

I Kyrkans Utlandshjälps bildbank finns gratis foton från Gemensamt Ansvars exempelland Nepal.

#gemensamtansvar
#duräckertill2020 
#jagbärgemensamtansvar