Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans samtalstjänsts popularitet ökade ifjol

Publicerad 22.01.2020

Under 2019 ökade antalet telefonsamtal till och chattdiskussioner i Kyrkans samtalstjänst. Sammanlagt förde samtalstjänstens telefonjour 49 709 samtal på finska och 554 samtal på svenska. På svenska ökade antalet samtal i samtalstjänsten märkbart jämfört med året innan, med över 50 procent, medan ökning en av finska samtal var 16 procent. Ett samtal räckte i medeltal 15-16 minuter. Väntetiden för den som ringde var ca två minuter.

I samtalstjänstens telefonjour deltar församlingar och kyrkliga samfälligheter. Drygt 940 personer deltog i jourverksamheten under fjolåret. Den svenska telefonjouren var öppen varje dag klockan 20-23 medan den finska jouren var öppen varje dag klockan 18-01, med förlängda öppettider till klockan 03 på fredag och lördag.

De vanligaste samtalsämnen handlar om vardagliga saker

En femtedel av de telefonsamtal som fördes handlade om relationer människor emellan och ungefär lika stor andel av samtalen handlade om vardagliga situationer. Välmående, sjukdom och ensamhet var de vanligaste ämnena på listan. Ungefär var tjugonde som ringde ville tala om tro och betydelsen med livet.

– Jag har använt mig av er tjänster då när jag drabbats av ångest eller då jag har velat dela min börda med någon. Jag har verkligen fått kraft att orka vidare med hjälp av era tjänster, berättar en anonym i sin respons.

I Kyrkans samtalstjänsts finska chattforum förde ca 5 300 diskussioner. De finska diskussionerna ökade med fem procent. I Samtalstjänstens svenska chattforum förde 276 samtal vilket var en ökning med 25 procent jämfört med året innan. De vanligaste samtalsämnena var oberoende av språk relationer, vardagen och det egna välbefinnandet.

– Den svenska chatten påverkades tydligt av händelser som berörde finlandssvenskar, till exempel olyckor. Men också våra förlängda öppettider vid skolstart och kampanjer visar en höjning i antalet kontakter, berättar sakkunnig i själavård Sara Grönqvist på Kyrkostyrelsen.

Samtalstjänstens svenska chatt var öppen måndag till torsdag klockan 19-21 och den finska chatten vardagar klockan 12-20. Antalet finska nätdiskussioner via samtalstjänstens webbplats minskade med ca 10 procent under fjolåret till knappt 900 diskussioner. Däremot hade de svenska diskussionerna via nätbrev nästan tredubblats; under 2019 tog samtalstjänsten emot 51 nätbrev. Man kan skriva varje dag via nätet och får svar inom några dagar.

Sju personer tog kontakt till finska samtalstjänsten via traditionella postbrev, en tjänst som inte alls utnyttjades på svenska under fjolåret.

Utbildade anställda och frivilliga i kyrkan håller jour

Kyrkans samtalstjänsts jourhavande är frivilliga och anställda som utbildats av församlingarna. Med hjälp av 70 frivilliga och anställda var det möjligt att hålla den svenska samtalstjänsten öppen varje dag under fjolåret. Samtalstjänsten möjliggörs för att församlingarna i Borgå stift är beredda att satsa på en gemensam verksamhet. 

Kyrkans samtalstjänst är konfidentiell, anonym och en icke-kommersiell tjänst. I samtalstjänsten kan man tala om vad som helst som bekymrar en. Jouren är riksomfattande och man kan ta kontakt oberoende av var man befinner sig i landet.

Kyrkans samtalstjänsts webbplats finns information om hur man kan ta kontakt. Där finns också information om den finska samtalstjänsten Kirkon keskusteluapu

Mera information:
sakkunnig i själavård Sara GrönqvistÖppna länk i ny flik, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1522
sakkunnig Kimmo Nieminen, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1593