Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ekumeniska rådet i Finland påminner om dopets betydelse

Publicerad 10.01.2020

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) som är ett samarbetsorgan för kyrkorna och de kristna samfunden är bekymrat över dopets ställning. Med en deklaration som Ekumeniska rådet offentliggjorde på fredag 10 januari vill man öppna diskussionen kring dopet.
– Förståelsen av dopets betydelse har blivit allt mera ensidig och tunnats ut samtidigt som samhälleliga och religiösa traditioner har ändrat och antalet dop minskat, beskriver generalsekreterare Mari-Anna Auvinen bakgrunden till deklarationen.

– Vi är också bekymrade över att dopets glädje och gåva i sig, som en följd av den här utvecklingen, hamnar i bakgrunden i dagens diskussion. Kyrkorna gläder sig över dopets gåva. Innehållet i det är lockande, konstaterar Mari-Anna Auvinen.

Auvinen berättar att Ekumeniska rådets deklaration om dopet samtidigt är en inbjudan till kristna att övervinna splittringen mellan kyrkorna och göra deras inbördes gemenskap offentligt synlig. ”Även om kyrkorna har olika uppfattningar om sättet att döpa, förenas de av dopets innehåll och betydelse”, sägs i deklarationen.

Deklarationen Dopet är ett tecken på en gemensam tro finns som bilaga till nyheten.

Mera information: generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, mari-anna.auvinen@ekumenia.fi, 040 134 1977
www.ekumenia.fi
Ordföranden för sektionen för teologi och lärofrågor Tuomas Mäkipää, tuomas.makipaa@anglican.fi

Bilagor till nyheten