Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Bo-Göran Åstrand vigs till biskop i Borgå söndag 29.9

Publicerad 17.09.2019

Teologie magister Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma.

I mässan medverkar vår kyrkas biskopar, representanter för systerkyrkorna i Borgågemenskapen, anställda i domkyrkoförsamlingen och vid domkapitlet, förtroendevalda i stiftet och skolelever. I mässan deltar också inbjudna gäster, bland dem både lutherska och ekumeniska gäster från vårt land och utlandet.

Festmässan inleds med en procession där stiftsfullmäktiges ordförande Heidi Juslin-Sandin bär korset. Evangelieboken bärs av förstaklassisten Aaron Stråhlman, biskopsstaven av stiftsdekan Magnus Riska och biskopskorset av stiftssekreterare Virva Nyback. Notarie Linus Stråhlman bär mitran medan stiftssekreterare Cecilia Forsén och stiftssekreterare Pia Bengts bär biskopsskruden.

Skolelever presenterar söndagens tema och deltar i predikan

I mässan är ärkebiskop Luoma liturg. Assisterande liturger är domprost Mats Lindgård och biskop Bo-Göran Åstrand. Fullmakten läses av lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson.

Kantor är Mikael Helenelund och organist Reidar Tollander. Borgå kammarkör sjunger under ledning av Eric-Olof Söderström. Med sång och musik medverkar ungdomsgruppen UV-Sound under ledning av Rebecka Stråhlman och domkyrkoförsamlingens blåsensemble Cornicines Borgoensis.

I mässan medverkar två skolelever. Aaron Stråhlman som bär evangelieboken presenterar också dagens tema. Innan själva vigningsakten tar vid predikar Bo-Göran Åstrand, inledningsvis i dialog med Mahira Paukku.

Vid vigningen assisteras ärkebiskop Luoma av biskopen i Esbo Kaisamari Hintikka, biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala, biskop Thomas Petersson, Sverige, biskop Peter Fischer-Møller, Danmark, Solveig Fiske, Norge och ärkebiskop Michael Jackson, Irland.

Biskopens löften

Under vigningen ställer ärkebiskopen fyra frågor till den nya biskopen. Biskopen lovar att stå fast i den tro han har bekänt tillsammans med församlingen, att förvalta ämbetet rätt och troget i enlighet med Guds ord och kyrkans bekännelse. Han lovar att vaka över att evangeliet förkunnas rent, att sakramenten förvaltas enligt Kristus instiftelse och att församlingarna vårdas enligt kyrkans ordning. Biskopen lovar också att främja allt som bygger upp kyrkan och leva som ett föredöme för församlingarna.

Biskopen kläds i sin biskopsskrud av biskop Kaisamari Hintikka och biskop Kaarlo Kalliala. Efter påklädningen ber ärkebiskopen för den nya biskopen. Mässan avslutas med nattvard och procession.

Festmässan sänds direkt i Yle Fem 29.9 klockan 10 och tolkad till teckenspråk på Yle Arenan. Sändningen kommenteras av Hedvig Långbacka och Lucas Snellman. För tv-regin ansvarar Rufus Hedengren. Mässan sänds i förkortad version i Radio Vega klockan 13.03.

Bo-Göran Åstrand tillträdde tjänsten som biskop i början av september. Han är stiftets åttonde biskop. Stiftet har idag 53 församlingar. Församlingarnas sammanlagda medlemstal är ca 240 000 personer.

Anmälan till biskopsvigningen i Borgå domkyrka 29.9

Festmässan i Borgå domkyrka söndag 29 september klockan 10 där Bo-Göran Åstrand vigs till ämbetet sänds direkt i tv. I domkyrkan finns ett begränsat antal platser reserverade för redaktörer och fotografer.

Redaktörer och fotografer som önskar bevaka biskopsvigningen ska anmäla sig senast 22 september på e-postadressen asa.holmvik@evl.fi. Uppge journalistens/fotografens namn, uppdragsgivare och e-postadress när ni anmäler er.

Journalisterna ska vara på plats i Borgå domkyrka söndag 29.9 senast klockan 9.30. Marskalkervisar redaktörerna och fotograferna till deras platser. På plats finns material reserverat för medierna.

På grund av festmässans natur och televiseringen begränsas fotografernas rörlighet i kyrkan och fotograferna får skilda instruktioner om detta.

Kyrklig tidningstjänst erbjuder kostnadsfritt fotografier från biskopsvigningen. Fotografierna sätts ut i kyrkans bildbank på webbadressen kuvapankki.evl.fi på söndag eftermiddag.

Efter festmässan i Borgå domkyrka bjuds på kyrkkaffe i Borgå finska församlings församlingshem på Lundagatan 5.

Biskop Bo-Göran Åstrand ger inga intervjuer i samband med biskopsvigningen. Eventuella förfrågningar om intervjuer vid annat tillfälle riktas till biskopens sekreterare Susanne Lönnqvist, tfn (019) 529 77 13, e-post: susanne.lonnqvist@evl.fi

Mer information:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 18 15,
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 1425 211
Borgå stifts webbplats