Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma och statsminister Antti Rinne diskuterar Finlands EU-ordförandeskap 4.9

Publicerad 04.09.2019

Ärkebiskop Tapio Luoma träffar statsminister Antti Rinne i statsrådets slott 4 september. Vid mötet diskuterar de tyngdpunkterna under Finlands period som ordförande för EU och kyrkans syn på dem.

I mötet deltar kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna, ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Petri Merenlahti och Kyrkostyrelsens EU-jurist Lena Kumlin.

Ärkebiskop Luoma anser att Europa och utvecklingen av EU är viktiga frågor för kyrkan. Kyrkan vill för sin del vara med och utveckla en bättre europeisk union som grundar sig på värderingar och främjar det gemensamma goda.

Ärkebiskopen är nöjd med att programmet för ordförandeskapet lyfter fram värdefrågor som demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter och respekt för människovärdet. Ärkebiskopen anser att det är värderingar som alltjämt behöver lyftas fram, försvaras och förverkligas på alla nivåer i unionens politik.

– Vi behöver tro, hopp och modiga nya visioner så att vi kan främja det gemensamma goda också på europeisk nivå – för såväl dagens som framtida européer, konstaterar ärkebiskopen.

EU-verksamhet är en del av kyrkans samhällspåverkan

Tillsammans med andra kyrkor och ekumeniska organisationer följer kyrkan aktivt med Finlands ordförandeskap och deltar i den samhälleliga diskussionen.

Viktiga tyngdpunkter under ordförandeskapet för kyrkan är att utveckla ett socialt enhetligt Europa som grundar sig på delaktighet och välfärdsekonomi. Viktigt är också att stärka den mänskliga och etiska aspekten i frågor som handlar om digitalisering och artificiell intelligens.

Kyrkan vill främja arbetet med att stävja klimatförändringen och främja klimaträttvisa och en invandrar- och asylpolitik som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter, solidaritet och rättvis ansvarsfördelning.

Mera information:
Lena Kumlin, Kyrkostyrelsens EU-jurist, tfn 050 430 3953