Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny nordsamisk bibelöversättning firas i Utsjoki 1.9

Publicerad 26.08.2019

En ny nordsamisk bibelöversättning firas i Utsjoki första september då Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland officiellt tar i bruk den tryckta bibelöversättningen. Festmässan förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo tillsammans med sekreteraren för samearbetet Erva Niittyvuopio och samernas präst Mari Valjakka.

I början av gudstjänsten sker ett festligt överräckande av den nya bibelöversättningen då representanter för översättningskommittén överlämnar den nya bibelöversättningen till biskoparna och församlingens samiska representanter. Efter mässan och lunchen vidtar en fest där bland andra ordföranden för sametinget Tiina Sanila-Aikio talar. Efter festen välsignar biskop Keskitalo en retreatstig som föreningen Utsjoen kirkkotupayhdistys har byggt invid S:t Ulrika kyrka i Utsjoki.

– Den nya bibelöversättningen är ett betydelsefullt steg för stiftet i norr och samernas hembygdsområde. En tidsenlig bibelöversättning skapar nya möjligheter för samernas gudstjänstliv och för att stärka den samiska identiteten. Det har såväl en språklig som kulturell betydelse för Europas enda ursprungsfolk, säger biskop Keskitalo.

Den nya bibelöversättningen berör hela evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eftersom en betydande del av samerna bor i Helsingfors och andra tätorter utanför samernas hembygdsområde.

– Vår kyrka är ordets kyrka och Bibeln berättar om Gud som bär omsorg om små människor och små folk. Det är viktigt att alla får höra och läsa evangeliet på sitt eget modersmål. Den nya bibelöversättningen är ett stort glädjeämne för såväl vår kyrka som vårt land, säger ärkebiskop Tapio Luoma.

Finska Bibelsällskapet publicerade den nya nordsamiska översättningen på webbtjänsten Raamattu.fiÖppna länk i ny flik (Bibeln.fiÖppna länk i ny flik) och i bibelappen Piplia på samernas nationaldag 6.2.2019. Bibelappen har användargränssnitt också på samiska.

Bibelöversättningen är resultatet av ett nästan 20 år långt nordiskt samarbete; projektet leddes av bibelsällskapen i Norge och Finland i samarbete med Svenska Bibelsällskapet. Lektor emeritus vid Uleåborgs universitet, filosofie doktor Tuomas Magga har varit ledande lingvist för översättningen. I slutskedet hörde lärare Helena Valkeapää, universitetslektor Kaarina Vuolab-Lohi, TD Arto Seppänen och Janne Aikio till den finska översättningsgruppen.

Nordsamiska är det samiska språk som är mest utbrett. Det talas av tiotusentals i Finland, Sverige och Norge. Av dem som talar samiska språk talar hela 75 procent nordsamiska.

– Till skillnad från dominerande språk har nordsamiska inte ett enhetligt skriftspråk. Den nordsamiska nya bibelöversättningen är den första omfattande textsamlingen med en språkdräkt som godkänts i alla tre länder där det talas, säger Magga om arbetets lingvistiska betydelse.

Vid sidan av Utsjoki firades den nya bibelöversättningen också i Kautokeino i Norge 23-25.8. FN har utsett 2019 till internationellt år för ursprungsfolkens språk.

Bildmaterial: https://www.piplia.fi/materiaalit/ 

Mera information: sekreteraren för samearbetet Erva Niittyvuopio, tfn 040 769 0044
biskopens specialmedarbetare Harriet Urponen, tfn 040 749 0115
Finska bibelsällskapets verksamhetsledare Markku Kotila, tfn 010 838 6512
Finska bibelsällskapets kommunikationschef, Terhi Huovari, tfn 040 546 9016