Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Vår välfärd kan inte bygga på fiendebilder

Publicerad 07.05.2019

Då ärkebiskop Tapio Luoma öppnade kyrkomötet i Åbo på tisdagen efterlyste han en konstruktiv syn på nationalism. I sitt tal granskade Luoma begreppen ”hem, religion och fosterland” skilt för sig, förbi de traditionella bilder vi har, och försökte förstå hur man kan stöda en konstruktiv positiv nationalism.

– Hemmets, religionens eller fosterlandets välfärd kan aldrig grunda sig på isolering, agg, fiendebilder eller betoning av vår egen förträfflighet på bekostnad av andra folkgrupper eller andra nationer. Meningen är att hemmet, religionen och fosterlandet lever i växelverkan med andra hem, religioner och länder. Nu behöver vi en sådan förståelse av finländskhet och Finland, sade ärkebiskopen.

I öppningstalet påminde Luoma om det kommande europaparlamentsvalet och att den riktning Europa väljer har betydelse för de enskilda medlemsländernas medborgare – också för finländarna.

Nationalismen har ansetts vara den historiska stötestenen för det gemensamma Europa; ett nationalistiskt identitetsbyggande tänkande som enligt Luoma ännu inte i sig är problematiskt. Han menar att medvetenheten om nationaliteten är en viktig del av människans jag.

– Det är värdefullt att vi kan känna oss som just finländare. Det hjälper oss att förstå världen och gestalta vår roll bland andra nationer. Det förenar oss.

Luoma menar att nationalismen blir problematisk i det skedet då den överbetonat vänder nationens och medborgarnas uppmärksamhet inåt – när bara det som man menar är till fördel för det egna landet eller egna folket är viktigt.

– Den problematiska nationalismen ser bakåt istället för att blicka mot framtiden – och ofta mot en svunnen tid som aldrig ens existerat. Den har en romantisk uppfattning om en tid som representerar nationens förlorade storhet och ära. Ofta finns här också en vilja att skapa en enklare värld som är lättare att kontrollera, där gränserna mellan människor är absoluta och övervakas noggrant, sade Luoma.

– I en värld som blir allt mera ett, mycket tack vare kommunikationsteknologin, leder ett sådant tänkande till isolering – till och med till ovilja och oförmåga att vara med och bestämma om frågor som rör ett större område än det egna och som påverkar alla gemensamt.

Luoma påminde om att genom att aktivt tillsammans med andra länder och folk delta i byggandet av Europas framtid kan vi påverka framtiden för våra hem, religion och vårt land.

– Också kyrkan arbetar tillsammans med andra kyrkor för vår världsdels bästa. Vårt mål är att visa på hopp, Guds verklighet och den kraft som grundar sig i hoppet. Detta hopp ger kraft och mod också då optimismen vacklar.

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299
Ärkebiskopens tal i sin helhet finns som bilaga.

Kyrkomötet direktströmmas och man kan följa mötet via webbplatsen evl.fi/plus.

På Twitter kan man följa kyrkomötet med hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets dokument
Kyrkomötesombuden
Kyrkans svenska Twitterkonto
Kyrkans finska Twitterkonto

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421
Tia Vähäsarja, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 688 1532

 

Bilagor till nyheten