Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Valsättet vid ärkebiskopsval på nya kyrkomötets agenda

Publicerad 04.05.2016

Kyrkomötet samlas till sin första session i ny sammansättning den 9-13 maj på Turun kristillinen opisto i Åbo.

Kyrkomötets öppningsmässa hålls i Åbo domkyrka måndagen den 9 maj klockan 10. I mässan predikar biskopen i Lappo Simo Peura. Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnar kyrkomötet på Turun kristillinen opisto klockan 11.45.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besöker kyrkomötet på tisdag den 10 maj klockan 14.

På kyrkomötets agenda finns frågan om hur ärkebiskopen väljs. Enligt förslaget skulle valsättet ändras så att de andra stiften skulle få större inflytande i valet genom att man minskar på vikten av de röster som avges i ärkestiftet. Bakom förändringen finns de ändringar som skett i ärkebiskopens uppgifter i form av allt flera och vägande uppgifter i helhetskyrkan. Målet är att valsättet bättre ska svara mot fördelningen i ärkebiskopens arbete mellan uppgifter i stiftet och helhetskyrkan.

Kyrkomötet ska också behandla ett par stiftsfullmäktigeframställningar om bland annat tidpunkten för församlingsvalet. Ombuden kan lämna in initiativ fram till klockan 12 på onsdag 11.5.

En förteckning över ärendena på kyrkomötets agenda och en plan för vårsessionen finns på mötets webbplats.

De invalda kyrkomötesombudens presentationer finns i kandidatgalleriet.

Det går att följa med kyrkomötet via hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets information:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig för kommunikation Lucas Snellman, (on-to 11-12.5) tfn 050 5668 230, lucas.snellman@evl.fi
informatör Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi
informatör Essi Ylärakkola (11.-13.5.), tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi