Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötets utskott tillsatta

Publicerad 11.05.2016

Kyrkomötets elektorer har valt medlemmar till mötets nio utskott och utskotten valt ordförande sinsemellan.

De olika utskottens ordförande och utskottsmedlemmar från Borgå stift:

Handboksutskottet: ordförande Anna-Mari Kaskinen, Lojo, verksamhetsledare Göran Stenlund, Vasa (viceordförande)

Konstitutionsutskottet: ordförande Matti Repo, Tammerfors, biskop Björn Vikström, Borgå

Lagutskottet: ordförande lagman Antti Savela, Uleåborgs stift, biträdande verksamhetsledare Rolf Steffansson, Borgå

Förvaltningsutskottet: ordförande biskop Tapio Luoma, Esbo, kyrkoherde Bo-Göran Åstrand, Jakobstad

Ekonomiutskottet: ordförande vd Tapio Tähtinen, Kerava, läkare Åsa A Westerlund, Karis (viceordförande)

Framtidsutskottet: ordförande projektkoordinator Katri Korolainen, Helsingfors, docent Patrik Hagman, Väståboland

Allmänna utskottet: ordförande redaktör Johanna Korhonen, Vanda, verksamhetsledare Bror Gammals, Mariehamn

Kansliutskottet: ordförande familjerådgivare Markku Orsila, Seinäjoki

Expeditionsutskottet:  kommunalrådet Johannes Leppänen, Saarijärvi, läkare Åsa A Westerlund, Karis

Övriga utskottsmedlemmarna finns listade i elektorernas meddelande 2/2016.

 

Kyrkomötet valde professor Veli-Pekka Viljanen till lagfaren sakkunnig i kyrkomötet.

 

Kyrkomötets webbplats

Från och med idag går det att följa med kyrkomötet via streaming på nätet

Det går att följa med kyrkomötet via hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information om kyrkomötet ger:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig för kommunikation Lucas Snellman, (on-to 11-12.5) tfn 050 5668 230, lucas.snellman@evl.fi
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
informatör Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi
informatör Essi Ylärakkola (11.-13.5.), tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi