Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet gav rekommendation för vigning av diakoner

Publicerad 24.05.2016

Biskopsmötet gav en rekommendation för vigning av diakoner eftersom det finns ett behov av att klargöra och förenhetliga praxisen i olika stift.

Biskopsmötet beslöt att en person som avlagt en av kyrkostyrelsen godkänd examen kan vigas till diakon genom att personligen ansöka om det hos biskopen. Stiftet ansvarar för den ordinationsutbildning som ges inför vigningen.

Den som vigs ska ha kallelse till tjänst. I första hand viger man till diakontjänst i kyrkan. Det går också att viga en person som är kallad att sköta diakonala uppgifter i en församling, kristen organisation, stat, kommun, stiftelse, privat organisation eller annat samfund och som deltar i förverkligandet av kyrkans uppgift på särskilt överenskommet sätt.

Den som vigts till diakon har rätt att använda en grön ämbetsskjorta och i gudstjänsten en stola som går diagonalt från vänster axel.

Vigning sker idag i de flesta stift men i varierande utsträckning och det har därför funnits ett behov av enhetlig praxis. Till exempel finns det i stiften skillnader i grunderna för vigning, i vilken utsträckning diakoner vigs och i kontakten till stiftet efter vigningen.

Kyrkomötet lät i november 2015 ett lagförslag om ett nytt diakoniämbete förfalla. Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen eller kyrkolagen om vigning av diakoner. Däremot finns formulär för vigning av diakoner i kyrkohandboken.

Mera information: Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270

Peura och Repo representerar biskoparna i kyrkostyrelsen

Biskopsmötet beslöt att biskopen i Lappo stift Simo Peura och biskopen i Tammerfors stift Matti Repo representerar biskoparna i kyrkostyrelsens plenum under perioden 1.6.2016-31.5.2020.

Biskopsmötet samlas nästa gång i Joensuu den 30-31 augusti.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
Biskopsmötets webbsida