Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet gör det lättare för unga att bli döpta under konfirmandtiden

Publicerad 21.01.2019

Biskopsmötet godkände innehållsmässigt en ändring i kyrkans bestämmelser om att en ung person som fyllt 15 år kan bli döpt och medlem i kyrkan i början av konfirmandtiden. Ändringen innebär att alla som fyller 15 år under det år som de konfirmeras behandlas jämlikt och kan bli döpta och delta i nattvarden i början av konfirmandtiden.

Ändringen i bestämmelserna gör det alltså lättare att bli döpt i början av konfirmandtiden, efter att den unga fått undervisning i frågan. Kyrkans laggranskningskommitté ska ännu ge utlåtande om bestämmelsen som träder ikraft när den nya kyrkoordningen träder ikraft.

Biskopsmötet behandlade också ett initiativ från Esbo stift om att ge anvisningar om hur man ger fadderbevis. Biskopsmötet uppmanar kyrkoherdarna att fästa uppmärksamhet vid de anvisningar om fadderskap, fadderbevis och dopvittnen som finns i Handledning för kyrkliga förrättningar Du är med mig (2005) och Inför det heliga – möte med andra religioner i kyrkans arbete (2013).

Ärkebiskop Luoma förman för Gemensamt Ansvar 2020

Biskopsmötet beslöt utse ärkebiskop Tapio Luoma till förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2020. Insamlingen fyller då 70 år och ärkebiskopen är traditionsenligt förman under ett jubileumsår.

Definitionen av andra kristna samfund bereds vidare

Biskopsmötet remitterade ärendet om att ge anvisningar där de definierar kristna kyrkor eller samfund för fortsatt beredning. Definitionen behövs för att det i kyrkoordningen talas om ”andra kristna kyrkor och samfund” men man definierar inte kriterier för ett kristet samfund. Senast biskopsmötet har gett anvisningar i frågan var 1988.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189