Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nya biskopen i Borgå stift väljs bland fyra kandidater

Publicerad 15.01.2019

Då tiden för kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift gick ut på tisdag 15 januari klockan 15 hade sammanlagt fyra kandidater ställts upp.

Kandidaterna i biskopsvalet är kyrkoherde, TD Harry S. Backström, direktor, TD Sixten Ekstrand, kulturjournalisten, TM Lisa Enckell och kyrkoherde, TM Bo-Göran Åstrand.

Biskopsvalets första omgång hålls 19 mars. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster. Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Nuvarande biskopen Björn Vikström kommer 1 september att tillträda som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt ca 350 präster och lektorer i Borgå stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt ca 700 personer har alltså rösträtt i valet.

Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna.

Valpaneler i februari

Inför biskopsvalets första omgång ordnar domkapitlet i Borgå stift fyra valpaneler.

Kandidaterna möts i paneler i

  • Mariehamn 10.2 klockan 16 i Margaretagården (Måsvägen). Panelen leds av journalisten Ann-Christin Karlsson och kyrkoherde Ingemar Johansson.
  • Åbo 11.2 klockan 18 i auditorium Armfelt i Arken (Fabriksgatan 2). Panelen leds av forskare Siv Sandberg och journalisten Dan Lolax.
  • Helsingfors 12.2 klockan 18 i festsalen i G18 (Georgsgatan 18). Panelen leds av rektor Johan Bärlund.
  • Nykarleby 16.2 klockan 14 i församlingshemmet (Gustav Adolfsgatan 5). Panelen leds av journalisten Henrik Othman och forskare Gerd Snellman.

Presentationer av kandidaterna

Harry S. Backström är kyrkoherde i Väståbolands församling sedan 2012 (tjänstledig för studier 1,5 år under 2015-2017). Han prästvigdes 2008 och blev teologie doktor 2018. Backström har också en politices magister examen (2008). Han har tidigare bland annat verkat som kaplan i Houtskärs och Dragsfjärds kapellförsamlingar. Innan Backström blev präst arbetade han bl.a. inom skogsindustrin.
Biskopskandidat Harry S. Backströms webbsida
ombudet för Harry S. Backströms valmansförening: Daniel Norrback, tfn 040 5862 370

Sixten Ekstrand har varit direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen sedan 2013. Innan dess var han bland annat stiftsdekan vid Borgå domkapitel 2007-2013, lektor och professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi och verksamhetsledare för väckelserörelsen Kyrkans Ungdom. Ekstrand prästvigdes 1985 och blev teologie doktor 1993. Han är docent i kyrkohistoria sedan 1996. Ekstrand har arbetat som tf kyrkoherde och kaplan i Pernå 1985-88.
Biskopskandidat Sixten Ekstrands webbsida 
ombudet för Sixten Ekstrands valmansförening: Margareta Puiras, tfn 044 755 3633

Lisa Enckell prästvigdes 1989. Sedan 2011 jobbar hon som kulturredaktör på Yle där hon tidigare var frilansredaktör 2007-2011.  Enckell har varit förtroendevald inom kyrkliga samfälligheten i Helsingfors 2007-2014. Enckell har i ett par repriser arbetat på Finska Missionssällskapet i Helsingfors och som missionär i Columbia 1993-95. Enckell arbetade som radioredaktör på Stiftsrådet i Borgå stift och vid Kyrkans informationscentral 1997-2009. Hon har bland annat jobbat som sjukhuspräst 1989-92.
Biskopskandidat Lisa Enckells webbplats
Biskopskandidat Lisa Enckells Facebooksida
ombudet för Lisa Enckells valmansförening: Ann-Sofi Storbacka, tfn 019 238 281, 040 5613 873

Bo-Göran Åstrand har varit kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007 och var innan dess församlingspastor och kaplan i församlingen 1991-2007. Åstrand har haft olika förtroendeuppdrag inom stiftet och helhetskyrkan, bland annat som ombud i kyrkomötet 2004-2007 och är nu inne på en andra period sedan att han valdes in på nytt 2012. Åstrand prästvigdes 1991.
Biskopskandidat Bo-Göran Åstrands webbsida (öppnar inom kort)
ombudet för Bo-Göran Åstrands valmansförening: Johan Westerlund, tfn 050 521 3573

Mera information om biskopsvalet:
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
Biskopsvalet i Borgå stift