Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Lisa Enckell kandidat i biskopsvalet

Publicerad 14.01.2019

Journalisten, teologie magistern Lisa Enckell (f. 1961) har nominerats som tredje kandidat i biskopsvalet i Borgå stift. Valmansföreningen lämnade in sin stiftelseurkund till domkapitlet på måndagen 14 januari. Tidigare har Sixten Ekstrand och Bo-Göran Åstrand nominerats som kandidater.

Lisa Enckell prästvigdes 1989. Sedan 2011 jobbar hon som kulturredaktör på Yle där hon tidigare var frilansredaktör 2007-2011.  Enckell har varit förtroendevald inom kyrkliga samfälligheten i Helsingfors 2007-2014. Enckell har i ett par repriser arbetat på Finska Missionssällskapet i Helsingfors och som missionär i Columbia 1993-95. Enckell arbetade som radioredaktör på Stiftsrådet i Borgå stift och vid Kyrkans informationscentral 1997-2009. Hon har bland annat jobbat som sjukhuspräst 1989-92.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes på torsdag 15.11 och avslutas tisdag 15.1.2019. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sammanlagt ca 700 personer har rösträtt i biskopsvalet. Hälften av dem är präster i Borgå stift och hälften lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, lekmannaombuden i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång hålls 19 mars 2019. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019. Nuvarande biskopen Björn Vikström tillträder som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo akademi 1.9.2019.

Mera information:
ombudet för Liisa Enckells valmansförening: Ann-Sofi Storbacka, tfn 019 238 281, 040 5613 873, ann-sofi.storbacka@evl.fi
Lisa Enckells webbplats

Biskopsvalet i Borgå stift
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214, lars-eric.henricson@evl.fi
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi