Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Bo-Göran Åstrand kandidat i biskopsvalet

Publicerad 14.01.2019

Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, teologie magister Bo-Göran Åstrand (f. 1964) har nominerats som andra kandidat i biskopsvalet i Borgå stift. Valmansföreningen lämnade in sin stiftelseurkund till domkapitlet på måndagen 14 januari. Tidigare har Sixten Ekstrand nominerats som kandidat.

Bo-Göran Åstrand har varit kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007 och var innan dess församlingspastor och kaplan i församlingen 1991-2007. Åstrand har haft olika förtroende uppdrag inom stiftet och helhetskyrkan, bland annat som ombud i kyrkomötet 2004-2007 och är nu inne på en andra period sedan att han valdes in på nytt 2012. Åstrand prästvigdes 1991.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes på torsdag 15.11 och avslutas tisdag 15.1.2019. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sammanlagt ca 700 personer har rösträtt i biskopsvalet. Hälften av dem är präster i Borgå stift och hälften lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, lekmannaombuden i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång hålls 19 mars 2019. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019. Nuvarande biskopen Björn Vikström tillträder som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo akademi 1.9.2019.

Mera information:
ombudet för Bo-Göran Åstrands valmansförening: Johan Westerlund, tfn 050 521 3573, e-post: johan.westerlund@evl.fi
Webbsida publiceras senare

Biskopsvalet i Borgå stift
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211