Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans kommunikationspris till Helsingin Sanomats Anna-Stina Nykänen

Publicerad 11.12.2018

Kyrkostyrelsen har beviljat Kyrkans kommunikationspris 2017-2018 till Anna-Stina Nykänen, journalist på Helsingin Sanomat. Ärkebiskop Tapio Luoma överräckte kommunikationspriset i Kyrkans hus den 11 december 2018.

I sina texter har Nykänen upprepade gånger lyft fram och betonat ämnen, som reflekterar den värdegrund som kommer av kyrkans grundbudskap.

Under 2017 lyfte Nykänen speciellt väl fram betydelsen av reformationens märkesår och den 500 år långa process som ledde fram till reformationen, dess följder och styrkor i såväl det finländska som andra samhällen som påverkats av reformationen.  

Våren 2018 ledde Anna-Stina Nykänen ärkebiskopspanelen på Medietorget i Sanomatalo på ett för kyrkan och kandidaternas uppfattningar uppbyggligt och respektfullt sätt. Paneldebatten intresserade en stor publik och följdes också på webben.

Kyrkostyrelsen delar ut kommunikationspriset var annat år till personer som i sin kommunikation på ett förtjänstfullt sätt för fram det kristna budskapet, kristen kunskap eller livsvärden som är förenliga med den kristna tron. Prissumman är 7 500 euro.

För medier: Välkomna till utdelningen av Kyrkans kommunikationspris!

Ärkebiskop Tapio Luoma överräcker priset i Kyrkans hus tisdagen den 11 december kl. 15.00 (Södra kajen 8, Helsingfors).

Fotografier av mottagaren till priset 11.12. Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

Mera information: Kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen, tfn 050 378 0041, tuomo.pesonen@evl.fi