Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Årets präst Erva Niittyvuopio har brutit ny mark för kyrkans arbete bland samer

Publicerad 03.10.2018

Finlands prästförbunds styrelse har valt sekreteraren för arbetet bland samer Erva Niittyvuopio från Uleåborg till Årets präst 2018. Valet offentliggjordes på prästförbundets 100-årsfest i Helsingfors 3.10.

I motiveringarna konstateras att Niittyvuopio på många sätt har synliggjort samerna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Hon har samarbetat med inflytelserika samer också utanför sameområdena.

Det viktigaste uppgifterna som sekreteraren för arbetet bland samer har är att koordinera kyrkans arbete bland samer och olika projekt.

– Det mest givande i arbetet är definitivt att jobba med barn och unga på deras eget modersmål. Jag gläds också oerhört över mässan på samiska. Hjärtat är verkligen med då vi får höra Guds ord på vårt modersmål och sjunga kära psalmer på vårt eget språk, säger Niittyvuopio.

På Niittyvuopios ansvar finns samernas ekumeniska kyrkodagar, att det finns kyrkans böcker och material på samiska och det kyrkliga arbetet bland samer speciellt utanför sameområdena.

– Som allt annat kyrkligt arbete upplever arbetet bland samer en tid av förändring. Det är en utmaning att nå människor och arbetet flyttar allt mer till nätet där material på samiska är lättillgängligt för alla.

Erva Niittyvuopio är hemma från Karigasniemi by i Utsjoki kommun och hennes modersmål är nordsamiska. Hon är född 1968 i Ivalo. Innan hon blev präst har hon bland annat avlagt yrkesexamen som renskötare och verkat som renskötare på sin hemort i området Paistunturit. Hon utexaminerades som teologie magister från Helsingfors universitet 2005 och vigdes samma år till präst i Kuopio. Efter vigningen arbetade hon några år som församlingspastor i Kajana och dövpräst i Uleåborgs stift. Hon valdes till sekreterare för arbetet bland samer då en ny tjänst grundades i Uleåborgs stift 2008.

Årets präst har varit ansvarig redaktör för Sameradions andaktsprogram på Yle sedan 2005. Hon har haft ett märkbart inflytande på utgivningen av kyrklig litteratur och kyrkligt material på samiska: till exempel Katekesen på enaresamiska 2011 och nordsamiska 2012, Barnens bibel på samiska (Párnáá Ráámmát) 2010, De vackraste julsångerna 2012 och 2015 och soldatpsalmboken 2014 där man beaktat alla de tre samiska språk som talas i Finland. Hon har också märkbart utvecklat konfirmandarbetet på samiska.

Till Erva Niittyvuopios familj hör tre pojkar i lågstadieåldern och en dvärgpudel. På fritiden ägnar sig årets präst åt natur och utfärder, och på vintern skidar hon. På vinterkvällar kan man se henne ligga på ett renskinn i packad drivsnö och betrakta stjärnor eller andra himmelska fenomen som till exempel norrsken.

Fotografier av Erva Niittyvuopio finns i Kyrkans bildbank.

Intervjuförfrågningar: Erva Niittyvuopio, tfn 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi
Mera information: Finlands prästförbunds biträdande generalsekreterare Merja Laaksamo, tfn 050 542 3664, merja.laaksamo@akiliitot.fi